• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Schipholbrand

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Schipholbrand

Op donderdag 27 oktober 2005 brak een brand uit in het cellencomplex Schiphol-Oost. De brand ontstond in de K-vleugel, een detentie- en uitzetcentrum waar illegalen verbleven. De brand kostte het leven aan elf gedetineerden, maar er raakten ook vijftien mensen gewond. De overlevenden van die brand benaderden SAP om hen juridisch bij te staan. Alhoewel het geen verschil mag uitmaken: het ging niet om criminelen maar om gewone burgers die gevangen zaten in vreemdelingenbewaring.

Schipholbrand

Op donderdag 27 oktober 2005 brak een brand uit in het cellencomplex Schiphol-Oost. De brand ontstond in de K-vleugel, een detentie- en uitzetcentrum waar illegalen verbleven. De brand kostte het leven aan elf gedetineerden, maar er raakten ook vijftien mensen gewond. De overlevenden van die brand benaderden SAP om hen juridisch bij te staan. Alhoewel het geen verschil mag uitmaken: het ging niet om criminelen maar om gewone burgers die gevangen zaten in vreemdelingenbewaring.

Een moeilijk proces

In eerste instantie ging SAP op zoek naar de aansprakelijke van het ongeval. De brand ontstond dan wel in een specifieke cel, waarvan wordt aangenomen dat een gedetineerde de brand zelf had doen ontstaan, toch bleken uiteindelijk ook andere partijen hun verplichtingen niet nauwgezet nageleefd te hebben. Eenvoudig was het onderzoek echter niet. Verzoeken om bewijsmateriaal te verkrijgen werden immers geblokkeerd, aangezien de Veiligheidsraad ook zelf een onderzoek verrichtte. Hierop besloten wij om de resultaten van dat onderzoek niet af te wachten en een voorlopig getuigenverhoor te starten bij de rechtbank Haarlem. Wat daar aan het licht kwam, was ronduit schokkend.

Zoektocht naar aansprakelijke partijen

Tijdens het getuigenverhoor kwamen niet alleen de bewakers maar ook de directeur aan bod. Terwijl de minister net na de ramp nog aangaf dat de bewakers "prima werk" verricht hadden, vertelden zijn een volledig anders verhaal. De bewakers gaven immers aan dat zij nooit een training in brandbestrijding hadden gekregen. Het was het Hoofd Personeelszaken die de training diende te organiseren, wat aldus niet gebeurde. De directeur zelf bleef ook niet buiten schot: hij had nooit gecontroleerd of er al dan niet zo'n trainingen georganiseerd werden. Het resultaat: de bewakers wisten helemaal niet wat ze moesten doen, niemand had een portofoon en er werd zelfs een deur geopend waardoor het vuur juist werd aangewakkerd. De Onderzoeksraad legde dan weer het vuur aan de schenen van het Ministerie van Justitie. Zo had de overheid zich beter aan de regels van brandveiligheid moeten houden. Op die manier zouden "minder tot geen" slachtoffers gevallen zijn. Ook de gemeente Haarlemmermeer en de Rijksgebouwendienst VROM zouden volgens de Onderzoeksraad ernstig tekort geschoten zijn.

Verhalen van de schade

De bevindingen van de Onderzoeksraad en de door SAP gevoerde analyses, bracht ons ertoe om de overheid aansprakelijk te stellen. De schade maximaal vergoeden, staat hierbij centraal. In 2008 kregen tien overlevenden nog een smartengeldvergoeding van ruim 10.000 euro toegewezen, terwijl vierentwintig anderen zich tevreden moesten stellen met een smartengeldvergoeding van 1750 euro. Wie vond recht te hebben op meer, diende dat dan ook via de rechter af te dwingen. Indien nodig zal SAP het nooit nalaten om juridische stappen te ondernemen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.