Het MH17 strafproces

Op donderdag 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in het Oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, komen daarbij om. Voor de nabestaanden breekt een periode aan met veel verdriet, boosheid, onmacht en onzekerheid. Deze periode duurt helaas nog steeds voort. Daarnaast krijgen de nabestaanden te maken met diverse onderzoeken en een aantal juridische procedures. Vanwege haar ervaring met (internationale) vliegrampen, is SAP Letselschade Advocaten vrijwel direct na de ramp ingeschakeld om de nabestaanden te helpen bij de diverse (juridische) procedures.

Een overzicht van de (juridische) procedures:

1. Malaysia Airlines

In de eerste fase na de ramp is dat de financiële afwikkeling met Malaysia Airlines (MAS). Er wordt een kernteam MH17 opgericht waar - naast onze advocaat Sander de Lang - nog 5 advocaten deel van uitmaken. Dit kernteam vertegenwoordigt de overgrote meerderheid van de nabestaanden in de afwikkeling met MAS.

Rond 2016 zijn de meeste zaken met MAS afgehandeld. Op dat moment is er ook steeds meer duidelijkheid over de oorzaak van de ramp en breekt de tweede fase aan. De fase waarin wij nabestaanden adviseren om acties te beginnen tegen de verantwoordelijken voor de ramp.


2. EHRM 

Zo adviseren wij om een klacht in te dienen tegen Rusland bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Op basis van de reeds beschikbare onderzoeksresultaten van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) en het Joint Investigation Team (JIT), menen wij namelijk voldoende bewijs in handen te hebben dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp. Alle cliënten van het kernteam MH17 besluiten om dit advies op te volgen.

De procedure bij het EHRM is inmiddels aanhangig gemaakt, en begin januari 2020 heeft Rusland inhoudelijk gereageerd op de klacht van de nabestaanden. Als u meer wilt weten over de procedure bij het EHRM klik dan hier. 


3. Strafprocedure 

Medio 2019 maakt het JIT bekend dat zij 4 verdachten in beeld heeft en de zaak overdraagt aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM besluit tot vervolging van deze 4 verdachten. De dagvaarding wordt uitgebracht en op 9 maart 2020 is het strafproces tegen deze verdachten begonnen. Afgesproken wordt dat de nabestaanden ook een belangrijke rol krijgen in het strafproces. Er wordt een rechtsbijstandsteam (RBT) opgericht bestaande uit 8 advocaten (het voormalige kernteam MH17 aangevuld met 2 strafrechtadvocaten). Dit RBT zal alle nabestaanden vertegenwoordigen in het strafproces. Als u meer wilt weten over de strafprocedure klik dan hier.     


4. Staatsaansprakelijkheid 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van het JIT, besluit ook de Nederlandse regering Rusland aansprakelijk te stellen. Dit betekent onder meer dat er ‘achter de schermen’ tussen Rusland en Nederland wordt gesproken over deze kwestie. Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet en staan dan ook in contact met alle betrokken instanties.    


5. Procedure tegen de financiers

Naast bovenstaande procedures, hebben wij onze cliënten geadviseerd om de mogelijkheden van een procedure tegen de financiers van de verantwoordelijken te laten onderzoeken. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Blogs over MH17
Geschreven door advocaat Sander de Lang

Blog 17: De uitspraak

Blog 16: De laatste dag

Blog 15: Het pleidooi

Blog 14: De balans opmaken

Mediaberichten over MH17

Advocaat Sander de Lang

Nieuws

Wereldwijde belangstelling strafproces MH17

Advocatenblad

'We doen deze zaak echt met z'n achten'

Advocatenblad

Een bijzondere blik achter de schermen

Duitse & Russische radio

Luister de radio uitzendingen hier terug

Alle blogs en mediaberichten bekijken?

De meest gestelde vragen

Hoe lang gaat het strafproces duren?

Het behandelen van de MH17-zaak zal enkele jaren in beslag nemen. De verwachting is dat het proces twee tot vier jaren zal duren.

Kan iedereen de zitting bijwonen?

De behandeling van de MH17 vindt plaats in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. De zitting zal plaatsvinden in de zittingszaal D. Zaal D is bedoeld voor partijen die een vaste rol in het proces hebben, zoals de advocaten van de nabestaanden en het Openbaar Ministerie. In de zalen direct naast zaal D kunnen belangstellenden en journalisten via een livestream het proces volgen. Om je als belangstellende het proces bij te wonen, moet je je vanwege veiligheidsredenen online aanmelden via de website van de rechtbank. Zonder aanmelding is het niet mogelijk om de zitting bij te wonen.

Wat is de juridische basis van het MH17 strafproces?

De landen die deel uitmaken van het JIT-team hebben gezamenlijk een verdrag opgesteld waarin is bepaald onder welke omstandigheden en op welke locatie het proces wordt uitgevoerd. Dit verdrag is door de Staten-Generaal van Nederland aangenomen en vervolgens is de Wet Vervolging en berechting verdachten MH17 in werking getreden. Op basis van deze wet is de rechter bevoegd om de verdachten te berechten.
De belangrijkste onderwerpen uit het verdrag zijn:

- Nederland heeft de rechtsmacht om namens de JIT-landen de verdachten te vervolgen
- Berechting vindt plaats via een videoconferentie
- Uitlevering van verdachten
- De tenuitvoerlegging van de straffen

Wilt u meer informatie over de MH17-zaak?

Neem dan contact op met: Sander de Lang (telefoon +31 (0)33 461 30 48, of s.delang@sapadvocaten.nl)