De klachtenprocedure

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Actuele stand van zaken (2 februari 2020)

Mede door SAP Letselschade Advocaten is namens een grote groep nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp met MH17, een klacht in gediend tegen Rusland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg. De klacht loopt vanaf 2016.

De klacht houdt kortgezegd in dat Rusland:

1.) Verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 en daarmee artikel 2 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), het recht op leven, heeft geschonden
2.) Door het onderzoek door het Joint Investigation Team stelselmatig te frustreren en vertragen en door elke betrokkenheid bij het neerhalen van MH17 te ontkennen, in strijd heeft gehandeld met artikel 3 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling.

Zie voor een uitgebreid verslag van de klacht de volgende link:  Klacht MH17  


In april 2019 heeft het Hof Rusland verzocht om voor 3 september 2019 inhoudelijk te reageren op de klacht. Rusland reageerde echter niet inhoudelijk binnen de gestelde termijn maar vroeg het Hof om de gehele klachtenprocedure op te schorten. Het Hof heeft dit geweigerd.

Op 23 september 2019 liet het Hof weten dat Rusland tot 9 december 2019 de tijd had om zich verder inhoudelijk uit te laten over deze kwestie. Persbericht Kernteam

Inmiddels heeft Rusland, aan de hand van een document van maar liefst negentig pagina’s en duizenden pagina’s aan bijlagen inhoudelijk gereageerd op de klacht. In zijn verweerschrift wijst Rusland alle verantwoordelijkheid voor de ramp af.

Rusland stelt verder dat:

1.) er geen bewijs is dat Rusland betrokken was bij de ramp met vlucht MH17;
2.) Rusland geen verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoek naar die ramp;
3.) De klacht daarom niet ontvankelijk is en dat het Hof de klacht daarom niet in behandeling kan nemen.

Daarnaast meent Rusland dat het Joint Investigation Team en particuliere onderzoekers (zoals Bellingcat) hun onderzoeken slecht hebben uitgevoerd en hun bevindingen hebben gebaseerd op onjuiste en vervalste informatie.

Zo stelt Rusland dat video’s waarop de Buk-installatie te zien is waarmee MH17 is neergehaald, vervalst zijn. Ook door het Joint Investigation Team vrijgegeven telefoongesprekken tussen verschillende Russische militairen en separatisten zouden opzettelijk vervalst zijn.

Verder beweert Rusland dan zij opnieuw het slachtoffer zou zijn van een internationale lastercampagne en beschuldigt zij in dit verband internationaal onderzoeksteam Bellingcat van het opzettelijk verspreiden van nepnieuws.

Door het Hof zijn wij in de gelegenheid gesteld om namens de nabestaanden van de slachtoffers op het verweer van Rusland te reageren. We hebben hiervoor tot 30 maart 2020 de tijd gekregen.  

De klachtenprocedure in Straatsburg staat overigens los van de strafrechtszaak die in maart 2020 zal aanvangen in de rechtbank op Schiphol. Die richt zich concreet op de vervolging van de eerste verdachten (drie Russen en één Oekraïner).

Voor vragen over dit bericht kunt u zich richten tot Sander de Lang (telefoon +31 (0)33 461 30 48, of s.delang@sapadvocaten.nl)

Wilt u meer informatie over de MH17-zaak?

Neem dan contact op met: Sander de Lang (telefoon +31 (0)33 461 30 48, of s.delang@sapadvocaten.nl)