Voorbeelden van letselschadezaken

Enkele recente voorbeelden van letselschadezaken

Hoewel iedere zaak uniek is, is het altijd nuttig om terug te blikken op eerdere voorbeelden van letselschadezaken. Dat is namelijk ook wat men bij de rechtspraak doet. Eerdere voorbeelden van letselschadezaken kunnen een meerwaarde zijn bij de afhandeling van uw zaak. We hebben het onder andere over voorbeelden van letselschadezaken met verkeersschade, over voorbeelden van letselschadezaken met letsels tijdens het werk en over voorbeelden van letselschadezaken waarbij dieren schade hebben veroorzaakt.

Voorbeelden van letselschadezaken met verkeersschade

Bij een van de recentere voorbeelden van letselschadezaken vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een fietser (ECLI:NL:RBOBR:2022:1530). Deze fietser beging een ernstige verkeersfout en reed tegen de voorgeschreven rijrichting in, terwijl hij ook nog eens geen voorrang verleende. De autobestuurder kon de fietser bovendien niet goed zien, omdat er een hek stond. Volgens de fietser diende de verzekeraar van de autobestuurder desondanks 100% van zijn schade te vergoeden. Bij dit schadeclaim-voorbeeld ging het om meer dan 30.000 euro, onder andere door een geleden verlies van arbeidsvermogen. Uiteindelijk besliste de rechtbank, net als bij andere voorbeelden van letselschadezaken waarbij een volwassen fietser zelf grote fouten heeft gemaakt, om een schadevergoeding van 50% van de geleden schade toe te kennen.

Bij een van onze andere voorbeelden van letselschadezaken vond er een aanrijding plaats tussen een motorfiets en een bestelauto (ECLI:NL:RBAMS:2007:BA4579). Op het moment van het verkeersongeval was het helder en was het droog. Voorafgaand aan de aanrijding was er een flauwe bocht waar onder andere een verkeersbord en een boom stond, waardoor het pas betrekkelijk laat mogelijk is om het verkeer dat over de weg rijdt in zicht te krijgen. Aan de T-splitsing, wanneer de auto de weg oprijdt, ziet de auto de motorrijder ineens aankomen en kwam het tot een aanrijding. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder van deze auto geen voorrangsfout gemaakt. Wel mag van de bestuurder worden verwacht dat hij, eenmaal hij besluit een weg met een beperkt zicht op te rijden, in staat is om zijn ingezette oversteekmanoeuvre indien nodig tijdig af te ronden. Deze auto heeft dus een fout begaan. Volgens de rechtbank is er echter ook sprake van eigen schuld bij de bestuurder van de motorfiets. Uit de rapporten bleek namelijk dat als hij niet te snel had gereden en adequaat zou hebben gereageerd, een ongeluk te voorkomen viel. Uiteindelijk werd beslist dat de bestuurder van de bestelauto voor 70% aansprakelijk was. Hieruit blijkt dat bij dit voorbeeld het schaderapport enorm belangrijk was.

Voorbeelden van letselschadezaken met letsels tijdens het werk

Andere voorbeelden van letselschadezaken tonen aan dat er niet alleen bij verkeersongevallen schade kan ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij deze zaak uit 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:3381). Toen was er sprake van letselschade na een geweldpleging tegen een politieambtenaar. De hoofdagent was ter plaatse gekomen omdat er in een flatwoning een ruzie gaande zou zijn. De agent is daarop achter een persoon gerend die het gebeuren ontvluchtte. Op een nabijgelegen parkeerplaats ontstond een schermutseling, waarbij de agent verscheidene keren werd geschopt en geslagen. Nadat collega's ter plaatse waren gekomen, werd de agent overgebracht naar de eerste hulp. Bij dit schadeclaim-voorbeeld liep de schade hoog op. Alleen al voor de benodigde krachttraining werd ruim 18.000 euro geëist.

Bij een van onze andere voorbeelden van letselschadezaken tijdens het werk was een ondersteuner en begeleider van jongeren met gedragsproblemen betrokken (ECLI:NL:RBMNE:2018:5642). Er deed zich een incident voor op de werkvloer, waarbij twee jongeren zich agressief gedroegen tegen de begeleiders. Een andere begeleider kreeg een kopstoot en werd in een wurggreep genomen. Toen het slachtoffer te hulp wilde komen, kreeg ze een duw en viel ze tegen een muur of een kast. Sindsdien ervaart de begeleider onder meer bewegingsbeperkingen, vermoeidheidsklachten, hoofdpijn en vergeetachtigheid. Dit wordt onder andere bevestigd in een rapport van de neuroloog. Bij dit schadeclaim-voorbeeld liep de schadeclaim hoog op, tot bijna 300.000 euro. Ruim 130.000 euro had daarbij betrekking op een inkomensterugval en bijna 30.000 euro had betrekking op de kosten voor huishoudelijke hulp. Ook de kosten voor de letselschade advocaat liepen hoog op en waren door de dader te betalen.

Letselschade-informatie: voorbeelden van letselschadezaken met dieren

Ook met betrekking tot dieren zijn er veel voorbeelden van letselschadezaken. Neem bijvoorbeeld een zaak waarbij een hond en een vierjarig jongetje betrokken waren (ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057). Het jongetje werd door een van de honden, type pitbullterriër, van de gedaagde in de arm en in het gezicht gebeten. Het gezicht van het kindje zat ook gedurende enige tijd in de bek van de hond. De hond is nadien door de politie gedood. Er werd uiteindelijk een schadevergoeding van 7.300 euro toegekend. Een groot deel daarvan had betrekking op immateriële schade.

Er zijn redelijk veel voorbeelden van letselschadezaken waarbij honden betrokken zijn, maar ook andere dieren kunnen schade aanrichten. Neem bijvoorbeeld een schadeclaim-voorbeeld dat in 2010 voor de rechtbank Zutphen werd behandeld (ECLI:NL:RBZUT:2010:BM6031). Daarbij viel het slachtoffer tijdens een les in de manege van een paard. Tijdens de les dienden de cursisten naar de andere zijde van het terrein te rijden, waarna men in galop terug naar de groep diende te rijden. Het slachtoffer was als een van de eersten aan de beurt. Op de weg terug minderde het paard ineens de snelheid en viel het slachtoffer van het paard. Uit de verschillende getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer het paard niet het bevel gaf om snelheid te minderen, maar dat er mogelijk wel ruiterfouten zijn gemaakt. Volgens de rechtbank treft het slachtoffer hoe dan ook eigen schuld, omdat ze zelf vrijwillig lessen heeft gevolgd en op het paard ging zitten. Uiteindelijk diende de eigenaar van het paard 75% van de schade te vergoeden.