Praktijkvoorbeeld 4: Letselschade door seksueel misbruik

Praktijkvoorbeeld 4: Letselschade door seksueel misbruik

Seksueel misbruik kan verschillende proporties aannemen. Recent kwam bijvoorbeeld nog het seksueel misbruik in de kerk uitgebreid in de media. Vaak hebben slachtoffers ook jaren later nog te kampen met heel wat mentale problemen. Indien er een identificatie van de dader mogelijk is, kan er dan ook een schadevergoeding gevorderd worden. In het andere geval kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een oplossing bieden. Het gaat hierbij niet om een integrale vergoeding van de schade maar om een tegemoetkoming in de financiële schade en de smart. In onderstaand voorbeeld kon het slachtoffer zich echter voegen in het strafproces van de dader en kon ze een integrale schadevergoeding bekomen.

De feiten

Bij dit schadegeval bedreigde de dader een 43-jarige vrouw in haar wagen. Hij dwong haar om naar een bos te rijden. Daar werd ze door de man verkracht en kreeg ze enkele rake klappen. De vrouw werd gewond achtergelaten, waarna de man met haar wagen wegvluchtte. Uiteindelijk werd de wagen door de politie tegengehouden en werd de dader gearresteerd. De vrouw had niet alleen te kampen met heel wat letselschade op verschillende plaatsen in het gezicht, maar had ook heel wat immateriële schade. Zo was ze duidelijk angstiger, had ze slaapproblemen maar had ze bijvoorbeeld ook problemen met het vertrouwen van mensen en bindingsangst.

Wie is aansprakelijk?

In dit geval is die vraag heel duidelijk: de dader van het seksueel misbruik. De vrouw in kwestie kan zich gewoon voegen bij de strafzaak en zo een schadevordering vorderen voor de letselschade door seksueel misbruik.

Welke schadeposten zijn opgenomen in de schadeclaim?

In de eerste plaats zal de schadeclaim allerhande kostenposten omvatten die verband houden met de fysieke schade en de verzorging. Denk bijvoorbeeld aan het deel eigen risico in de ziekenzorgverzekering. Het grootste deel van de schadeclaim zal echter aandacht hebben voor de immateriële schade. Het seksueel misbruik zal immers grote gevolgen gehad hebben voor het verdere levensverloop van de dame in kwestie. Het bijzonder agressief gebeuren zal hierbij een invloed hebben op de hoogte van die smartengeldvergoeding. Die smartengeldvergoeding bij verkrachtingszaken kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Hoewel het vaak mogelijk is om een beter afgestemde vergoeding te verkrijgen via de burgerlijke rechter, is het vaak toch interessanter om te kiezen voor de strafrechtelijke procedure. Voor meer informatie kan je terecht bij SAP Letselschade Advocaten.