Welke soorten oogletsels zijn er?

Welke soorten oogletsels zijn er?

Een recent onderzoeksrapport toonde aan dat ruim drie procent van de ernstige arbeidsongevallen ontstaan door een oogletsel. Meestal gaat het om vreemde lichamen die het oog beschadigen maar ook chemische inwerking is niet ongewoon. Een pijnlijke constatatie, zeker als je weet dat oogbescherming wonderen had kunnen verrichten. Niet geheel ontoevallig zal de werkgever bijna altijd aansprakelijk zijn voor de schade ten gevolge van het oogletsel. Toch kunnen oogletsels ook in andere situaties ontstaan, denk maar aan een verkeersongeval. Dergelijke oogletsels kunnen vaak blijvende schade veroorzaken. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het soort oogletsel. Maar welke oogletsels zijn er zoal? SAP Letselschade Advocaten brengt een kort overzicht van de verschillende vormen van letselschadeaan het oog.

Oppervlakkige aantasting van het hoornvlies

Hier gaat het om een niet-perforerend oogletsel. Zo’n oogletsel moet je eigenlijk vergelijken met een schaafwond: er is schade maar de wond geneest meestal vrij snel. De oogbol blijft dan ook intact. Toch kan zo’n oppervlakkige aantasting heel wat pijn veroorzaken. Neem bijvoorbeeld de beschadiging van het hoornvlies. Een tranende pijn en lichtschuwheid zijn hier niet ongewoon. Vaak ligt een beperkte impact aan de basis. Denk bijvoorbeeld aan een neervallende tak die tijdens snoeiwerken in het gezicht terechtkomt. Er kan echter ook sprake zijn van een zogenaamde corpus alienum. Hierbij bevindt een deel van het vreemd voorwerp zich nog op het hoornvlies. Denk bijvoorbeeld aan een glassplinter of een houtdeeltje. Het gaat om een pijnlijk fenomeen waarbij vaak verschillende kraslijnen zichtbaar zijn. Na het wegnemen van het deeltje kan het oog nog enige tijd gevoelig blijven. Het lijkt allemaal heel onschuldig maar dat is lang niet altijd het geval. Bij een metaaldeeltje die niet meteen uit het oog gehaald kan worden, ontstaan er immers vaak roestringen. Die roestringen moeten dan via een speciale handboor uit het oog gefreesd worden waarbij een litteken kan ontstaan. Eveneens kan de gezichtsscherpte definitief afnemen. Die schade zal zich dan niet herstellen, waardoor een bril noodzakelijk kan zijn.

Contusio bulbi: een stomp oogletsel

Dit oogletsel ontstaat wanneer de oogbol frontaal geraakt wordt. Door de uitgevoerde druk ontstaat dan een letsel aan de achterwand van de oogkas of aan het oog zelf. Het ontstaat meestal bij een impact, bijvoorbeeld ten gevolge van een vuistslag of bij het krijgen van een (voet)bal in het aangezicht. De ernst van dit oogletsel is afhankelijk van de grootte van de impact. Soms gaat het louter om oppervlakkige verwondingen maar andere keren kan het resulteren in een aantasting van het zichtvermogen. De behandeling is afhankelijk van de schade. Bij een netvliesscheur kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om het oog te opereren terwijl een andere keer een laserbehandeling nodig zal zijn.

Blow-outfracturen

Een vaak voorkomend oogletsel bij verkeersongevallen is de zogenaamde blow-out fractuur. Hierbij kan de dunne bodem van de oogkas breken waardoor de oogspier richting de kaakholte kan uitpuilen. De oogspier raakt eveneens ingeklemd waardoor het niet meer mogelijk is om het oog nog vrij te bewegen. Hierdoor ontstaan gezichtsproblemen. Bij een dergelijke blow-outfractuur zal een CT-scan de verder te nemen stappen uitwijzen. Bij dubbelbeelden zal men bijvoorbeeld (bijna) altijd overgaan tot een reconstructieve ingreep.

Chemisch oogletsel

Bij een chemisch oogletsel komt een vreemde en schadelijke stof in de ogen terecht. Het kan hierbij zowel gaan om een gasvormige als poedervormige stof. De gevolgen zijn afhankelijk van de blootstellingsduur, de hoeveelheid, de concentratie en de aard van de stof. Alkalische stoffen zullen bijvoorbeeld diep in het weefsel doordringen waarbij lang niet alleen het hoornvlies beschadiging zal oplopen. De ernst van het chemisch oogletsel varieert van een oppervlakkige aantasting tot ernstige aantastingen met permanente schade.

Thermische oogletsels

Een thermisch oogletsel ontstaat door contact met een hete omgeving of hete deeltjes. Denk bijvoorbeeld aan kokend water of hete metaalstukjes. De schade is afhankelijk van de temperatuur en van de duur van de blootstelling. Soms gaat het om beperkte beschadiging maar in andere gevallen is er sprake van permanente oogschade en verregaande vorming van littekens.   Oogletsels door blootstelling aan straling Een andere vorm van een oogletsel ontstaat door de blootstelling aan bepaalde stralingsvormen. Het bekendste voorbeeld zijn lasogen die ontstaan door ultraviolette straling. Hier ontstaat lichte beschadiging die voor heel wat pijn kunnen zorgen. Stralingsletsels kunnen ook andere oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan röntgenstraling of aan een laserpen. Bij röntgenstraling is er meestal sprake van een diepgaande beschadiging van het weefsel. Bij laserpennen is de schade dan weer afhankelijk van de blootstellingsduur en de energieklasse. Bij hoge energieklassen is een permanente beschadiging van het netvlies niet ongewoon.

Verregaande gevolgen van oogletsels

Er bestaan verschillende vormen van oogletsels en bovenstaand overzicht is dan ook lang niet limitatief. Denk bijvoorbeeld aan oogletsels ten gevolge van het shaken baby syndroom, perforerende oogletsels of vuurwerkletsels. Wat wel vaststaat: het oog is een cruciaal element van het menselijk lichaam. Bij een oogletsel kunnen de gevolgen dan ook niet min zijn, met de nodige dagdagelijkse beperkingen tot gevolg. Oogletsels kunnen ook verschillende bestaansoorzaken kennen. Verkeersongevallen, het niet voorhanden zijn van een veiligheidsbril of het incasseren van rake klappen. Indien een andere partij aansprakelijk is, kan je de oogletselschade op die partij verhalen. Het gaat niet alleen om de medische kosten maar ook om de emotionele en psychische schade. Voor meer informatie over de desbetreffende mogelijkheden kan je steeds vrijblijvend contact opnemen met SAP Letselschade Advocaten. Tijdens een gratis intake gesprek bespreken we samen met jou de verschillende mogelijkheden.