open hand

Handletsel

Handletsel en het recht op een schadevergoeding

Een handletsel komt relatief vaak voor en dat komt omdat we handen vaak gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het klussen of tijdens het sporten. Bovendien gebruiken we onze handen vaak bij een natuurlijke reflex. Als we vallen, proberen we de val met onze handen op te vangen en zo het gezicht te beschermen. Dat kan ervoor zorgen dat een hand gekneusd is, hoewel ook een enkele vinger gekneusd of gebroken kan zijn.

Moeilijke behandeling van een handletsel

Vanuit medisch oogpunt is een handletsel heel complex. Het is een specialisatie. Dat komt net door het functionele karakter van een hand. Door blind klemmen te plaatsen en vaten te onderbinden, kan er functieverlies optreden en dat is te voorkomen. Tegelijkertijd is een hand heel complex gebouwd, met twee flexoren aan elke vinger en de vele spieren, zenuwen, bloedvaten en botten die in de handen te vinden zijn. Bij de behandeling van een handletsel staat niet alleen een goede wondgenezing centraal, maar wil men ook een optimale functie en sensibiliteit waarborgen. Ook esthetische zaken kunnen een rol spelen, handen zijn nu eenmaal goed zichtbare onderdelen van het lichaam, waarbij een huidtransplantaat kan worden ingezet.

Type handletsel

Een handletsel is een verzamelnaam voor talloze letsels die ter hoogte van de handen kunnen optreden. Elk type letsel wordt anders behandeld en ook de prognose en de genezingsduur kunnen daarbij sterk verschillen. Zo zal een gekneusde hand of een gekneusde vinger makkelijker te behandelen zijn dan een zenuwletsel. Een aantal veelvoorkomende vormen van handletsels zijn hieronder besproken.

Strekpeesletsel

Een strekpeesletsel of een mallet finger is een handletsel waarbij een plotselinge kracht zorgt voor een ruptuur van de strekpees. Bij jonge patiënten ontstaat dit handletsel vaak tijdens balsporten. Het kan ook ontstaan bij het opmaken van bedden, waardoor bijvoorbeeld hotelmedewerkers al eens worden geconfronteerd met zo'n handletsel. Er is dan sprake van een arbeidsongeval. Bij de behandeling zal men de vinger spalken. De spalk is 24 uur per dag te dragen.

Buigpees- en zenuwletsel

Bij dit type letsel is er sprake van schade aan de buigpees en de zenuwen. Meestal ontstaat dit handletsel na een glas- of een mesverwonding. Bij een zenuwdoorsnijding valt de zenuw uit en valt ook de zweetfunctie uit. Mogelijk resulteert dit in een definitief verloren zenuw, maar dat is niet altijd het geval. Zenuwherstel zal anderzijds niet altijd in volledig functieherstel resulteren.

Vingertopletsel

Een vingertopletsel is een letsel aan de vingertop. Kleine topletsels met een beperkte oppervlakte helen over het algemeen vanzelf heel goed. Bij grotere letsels kan een huidtransplantatie nodig zijn. Bij grote topletsels, waarbij het bot en het nagelcomplex zijn aangetast, is de behandeling moeilijker. Botinkorting en het gebruik van een nagelbedtransplantaat kan dan nodig zijn.

Fractuur van de hand

In de handen zitten talloze botjes en hierdoor kan er al snel een fractuur of een botbreuk optreden. Klassieke symptomen van een handfractuur zijn een afwijkende stand, zwelling en pijn. Het correct behandelen van dit type handletsel is heel belangrijk, omdat het in functieverlies en arbeidsongeschiktheid kan resulteren. De behandelmethode is afhankelijk van het type fractuur, de plaats van de fractuur en het open of gesloten karakter van de fractuur. Zowel operatieve als niet-operatieve behandelingen zijn mogelijk.

Amputatie van de hand

In sommige gevallen is een handletsel zo ernstig dat een deel van de hand verloren is gegaan. Amputaties kunnen betrekking hebben op de volledige hand of op een of meerdere vingers. Ook de palm, de pols of zelfs de volledige onderarm kunnen zijn geamputeerd. Soms wordt de amputatie in het ziekenhuis uitgevoerd, bijvoorbeeld als een geplette vinger niet te redden valt. Bij de amputatie van de duim en bij kinderen zal men vaak de replantatiemogelijkheden nagaan. Ook in andere gevallen zijn de replantatiemogelijkheden minstens te onderzoeken.

Verbranding en elektrocutie

De handen gebruiken we om dingen vast te houden en hierdoor komen brandwonden vaak voor bij handen. Ook bij elektrocutie is er vaak sprake van een handletsel. Met de hand wordt een geleider vastgehouden, waardoor de stroom door de hand het lichaam binnentreedt. De behandeling en de prognose is sterk afhankelijk van het type verbranding. Chemische verbrandingen en elektriciteitsverbranding vergen een andere behandeling dan een hitteverbranding.

Schadevergoeding bij een handletsel

Het probleem met een handletsel is dat we onze handen voor veel dingen gebruiken. Onze handen gebruiken we om de tanden te poetsen, om een mail te beantwoorden, om te werken in de tuin of om de luier te verversen. Met een handletsel wordt het moeilijk om te werken en om te sporten. Zelfs zelfbevrediging is niet mogelijk als een hand gekneusd of gebroken is. Het is een van de redenen waarom een handletsel zo'n grote gevolgen kan hebben voor het geestelijke welzijn.

Het is net omdat de hand zo'n cruciaal deel van het lichaam is, dat een handletsel een flinke schadevergoeding kan opleveren. Een schadevergoeding bij een handletsel moet alle kosten dekken, bijvoorbeeld kosten die nodig zijn omdat er nu een tuinman moet worden ingeschakeld. Ook de medische behandelingskosten komen in aanmerking, net als de gederfde inkomsten. Omwille van de geestelijke schade, bijvoorbeeld door het niet meer kunnen uitvoeren van uw favoriete sport, kan er ook een schadevergoeding worden bekomen.

Net zoals het behandelen van een handletsel specialistenwerk is, is ook het berekenen en claimen van de schadevergoeding voer voor specialisten. Laat u daarom begeleiden door SAP Letselschade Advocaten. Onze schade advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.