gesloten botbreuk

Symptomen en behandeling van een gesloten botbreuk

Bij een botbreuk maakt men vaak het onderscheid tussen een open botbreuk en een gesloten botbreuk. Er is sprake van een open botbreuk als het bot door de huid komt. Bij een gesloten botbreuk is dit niet het geval en bevindt het bot zich nog steeds in het lichaam. Er is dus geen sprake van een open wond en de aanblik is veel minder heftig. Toch kan de schade ook bij een gesloten botbreuk heel groot zijn.


Symptomen van een gesloten botbreuk

Bij een gesloten botbreuk is er meestal sprake van veel pijn en neemt het lichaamsdeel mogelijk een onnatuurlijke positie aan. Het is daarbij niet altijd mogelijk om het lichaamsdeel eenvoudig in een normale positie te brengen en ook bepaalde bewegingen kunnen worden bemoeilijkt of onmogelijk zijn. Ter hoogte van de fractuur vindt meestal een bloeduitstorting plaats, wat resulteert in een gezwollen en rode huid. Wanneer deze kenmerken allemaal aanwezig zijn, is er vrijwel altijd sprake van een gesloten botbreuk. Het kan echter ook dat zich slechts een aantal van deze kenmerken manifesteren.


Het is in ieder geval niet omdat het om een gesloten botbreuk gaat, dat het automatisch minder ernstig is dan een open botbreuk. Bij een comminutieve botbreuk of een avulsiefractuur is er bijvoorbeeld een groot risico op beschadigd weefsel, net zoals dat bij een open botbreuk het geval is. Over het algemeen is het wel zo dat het risico op infecties bij een gesloten botbreuk minder groot is, maar dit verschilt per geval.


Behandelen van een gesloten botbreuk

Er zijn drie manieren om een gesloten botbreuk te behandelen. De arts zal steeds bepalen welke behandeling wenselijk is. In sommige gevallen zal het volstaan om het lichaamsdeel rust te gunnen, waarna het lichaam de breuk herstelt. Het kan echter ook dat een gips noodzakelijk is. Soms dient het gips tussentijds te worden vervangen, bijvoorbeeld omdat de zwelling afneemt of om over te stappen op een loopgips. Ten slotte kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn. Het bot wordt dan op zijn plaats gehouden door middel van schroeven en pennen.


Als iemand anders aansprakelijk is voor de gesloten botbreuk heb je wellicht recht op een schadevergoeding. Spreek erover met een van de advocaten van SAP Letselschade Advocaten.