Geen verjaring bij schadevergoeding mishandeling kerk
27 maart 2013 

Geen verjaring bij schadevergoeding mishandeling kerk

Woensdag, 27 maart 2013. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft vandaag voor het eerst een verzoek tot het houden van een getuigenverhoor ingewilligd voor een slachtoffer van mishandeling in een internaat. Deze client heeft schade geleden toen hij als kind niet alleen seksueel is misbruikt in huize Sint Joseph te Cadier en Keer, maar ook lichamelijk ernstig is mishandeld. De kerk weigert tot dusverre deze grote groep slachtoffers schadeloos te stellen.

Het kerkgenootschap Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart wil geen schade vergoeden. Zij ontkende eerder dat het slachtoffer zou zijn mishandeld, reden waarom het slachtoffer getuigen hierover wil laten verklaren.  De congregatie had zich in de procedure op verjaring beroepen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. De rechter houdt rekening met de behoorlijk aanwezige (machts)positie van de rk-kerk in de samenleving. Dat deed de rechtbank in Utrecht al eerder in een andere zaak van SAP. Nu wordt daaraan toegevoegd dat het om een jong kind ging toen hij werd misbruikt en mishandeld, en dat de schade zich pas veel later heeft geopenbaard en zich heeft ontwikkeld tot ernstige psychische schade.

Binnen 5 maanden wordt het verhoor gehouden. Naast andere slachtoffers zal ook W. Deetman een verklaring afleggen. Hij heeft als enige de archieven ingezien van dit internaat. Na het getuigenverhoor zal een schadevergoeding worden gevorderd bij de rechtbank. Dat zal dan voor het eerst in Nederland zijn.

Voor de slachtoffers is te hopen dat zij recht krijgen op de vergoeding van de volledige schade die zij hebben geleden.

 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.