Dossier Haaksbergen; de stand van zaken
14 oktober 2014 
in Blog

Dossier Haaksbergen; de stand van zaken

Iedereen weet wat er gebeurd is op 28 september 2014 in Haaksbergen. Er zijn doden en gewonden te betreuren geweest. Sommigen liggen nog in het ziekenhuis. Om hun belangen te waarborgen is Schadeteam Haaksbergen opgericht, bestaande uit ing. Norman Smit, mr Gilda Spinosa en mr Martin de Witte. De heer Smit weet alles van bezwaarprocedures, mr Spinosa staat veel slachtoffers bij en mr De Witte heeft de schadevergoedingen naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede vorm gegeven. Hij heeft voor Eenvandaag en bij TV Oost een oproep gedaan aan omwonenden zich te melden. In de Tubantia staat een groot interview met dit drietal, waar alle deskundigheid en ervaring in verenigd is. Het doel is om namens hen de verleende vergunning aan te vechten, om zo ruimte vrij te maken voor de slachtoffers als zij de gemeente Haaksbergen aansprakelijk willen stellen. Deze gedachte is overgenomen door andere advocaten. Inmiddels heeft Norman Smit een doorwrocht bezwaarschrift gemaakt, dat binnenkort wordt behandeld. Als daar uit komt dat de vergunning moet worden vernietigd, kan daaruit de conclusie worden getrokken dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door een dergelijke stunt te vergunnen. Het bezwaar komt er op neer dat de vergunning niet had mogen worden afgegeven. De gemeente heeft verzuimd te kijken naar de risico’s voor de omwonenden. Onder druk van onder andere ook een verzoek dat door SAP Advocaten is ingediend krachtens de Wet Openbaarheid bestuur komen er steeds meer documenten beschikbaar. Doorgaans wordt er geen informatie naar buiten gebracht als de Onderzoeksraad een onderzoek doet. Er komt straks een rapport, maar dat is niet te gebruiken als juridisch bewijs voor de slachtoffers. Dat staat ook letterlijk in dat rapport. Met de gebruikelijke “lessons learned”, waarbij het vooral zal gaan om aandacht voor veiligheid bij evenementen. De aansprakelijkheid van de gemeente is van belang nu onduidelijk is of de chauffeur van de monstertruck verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid. Maandag 13 oktober 2014 stond in Tubantia te lezen dat de stichting Sterevenementen wellicht wel verzekerd is bij Nationale Nederlanden, maar onduidelijk is nog of de schade veroorzaakt door de truck wordt vergoed. De gemeente had dat vroeger wel in de vergunning opgenomen maar dit jaar niet. Slachtoffers van een ongeval zijn met hun herstel bezig en met het verwerken van wat er is gebeurd. Zij willen niet ook nog eens het slachtoffer worden van eindeloos getouwtrek om hun schade vergoed te krijgen. Dat moet vlot verlopen. Het zou kunnen dat deze oproep, gedaan in de Tubantia, een gunstig effect zal hebben op het schaderegelingsproces. Laten wij dat hopen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.