Blog | Kosten medisch advies bijzondere bijstand
21 februari 2022 
in Actueel

Blog | Kosten medisch advies bijzondere bijstand

In een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 31 december 2021 oordeelde de rechter dat de bijzondere bijstand voor het inwinnen van een medisch deskundigenadvies in een letselschadeprocedure, ten onrechte was geweigerd door de gemeente. In deze zaak werd het ziekenhuis aansprakelijk gehouden voor de geleden en te lijden schade als gevolg van een mogelijke medische fout. De gemeente Nijmegen weigerde de kosten voor het inwinnen van een medisch advies te vergoeden. Tussen partijen was in geschil of de kosten van het inwinnen van medisch advies noodzakelijk zijn in de zin van artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet.

Het ligt op de weg van de aanvrager van bijzondere bijstand, om de noodzaak van de gevraagde kosten van het inwinnen van medisch advies aannemelijk te maken. De rechtbank is van oordeel dat de aanvrager daarin is geslaagd en overweegt daartoe het volgende. Wanneer iemand van mening is dat er sprake is van een medische fout, rust op deze persoon de stelplicht en bewijslast (en daarmee het bewijsrisico) van deze medische fout. Het inwinnen van een medisch advies is daarbij essentieel. Het vergt namelijk medische kennis om te kunnen beoordelen of de behandelaar binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven.

Let wel, het moet gaan om:

1. redelijke kosten.

2. een bijzondere omstandigheid (in dit geval ging het volgens de rechtbank om onvoorzienbare kosten waarvoor de aanvrager niet de mogelijkheid heeft gehad om deze kosten te kunnen reserveren).

3. onvoldoende draagkracht om de kosten van het inwinnen van medisch advies te kunnen voldoen.

Kortom, kosten medisch advies kunnen vallen onder de bijzondere bijstand (Participatiewet).

Verder lezen?

De uitspraak van de rechtbank Gelderland van 31 december 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:7255) is te lezen via deze link

Door Sharon Soeltan

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.