Rotterdam gaat streng optreden tegen gevaarlijke honden
02 november 2017 
in 2017

Rotterdam gaat streng optreden tegen gevaarlijke honden

De gemeente Rotterdam gaat streng optreden tegen agressieve honden. Vorige maand heeft wethouder Joost Eerdmans daarom een plan van aanpak opgesteld om bijtincidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo moet er onder andere een meldpunt komen waar alle Rotterdammers eenvoudig melding kunnen maken van agressieve honden. Het doel van dit meldpunt is letsel door dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet het meldpunt bijdragen aan een completer beeld van welke viervoeters in de Maasstad rondlopen. Samenwerking met de politie moet hier ook aan bijdragen.

Muilkorven

Een ander belangrijk speerpunt van het plan is het muilkorven van honden. Wethouder Eerdmans maakt hier onderscheid tussen de hoog-risicohonden en de ‘gewone’ honden. Zo moet de eerste groep honden misschien preventief worden gemuilkorfd. Andere honden komen pas voor muilkorving in aanmerking als uit onderzoek is gebleken dat de hond een gevaar voor de omgeving vormt.

In het plan staat te lezen dat ook streng wordt opgetreden tegen hondeneigenaren die zich niet aan de maatregelen houden. Het overtreden van een muilkorf- en/of aanlijngebod wordt bestraft met een boete van €230. Wel krijgen hondeneigenaren de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen over het opleggen van een muilkorf- en/of aanlijnplicht.

Inslapen

Een van de meest vergaande voorstellen van de wethouder is om honden te laten inslapen na een zeer ernstig bijtincident. De houders van deze honden zouden geen hoog-risicohonden meer mogen houden. De veiligheid van de Rotterdammers zou dan niet meer kunnen worden gegarandeerd.

Het plan van aanpak is geschreven naar aanleiding van een aantal bijtincidenten waarbij mensen ernstig werden verwond. Zo werd in augustus een 8-jarig meisje aangevallen door een pitbull. De hond liet maar niet los en beet de arm van het meisje kapot.

Het Ministerie van Economische zaken kwam in mei met een lijst van 21 gevaarlijke hondenrassen. De Staatssecretaris van Economische Zaken schreef hierover: ‘Met deze lijst worden gemeenten extra ondersteund om in een zo vroeg mogelijk stadium een hond aan te wijzen als zijnde gevaarlijk of hinderlijk. Hiermee kunnen door gemeenten heel gericht en snel aan een individuele houder maatregelen worden opgelegd waarmee incidenten kunnen worden voorkomen.’

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.