PERSBERICHT

PERSBERICHT: namens apneu-patiënten stapt SAP Advocaten naar de rechter om informatie van VWS te krijgen

SAP Advocaten, als vertegenwoordiger van ruim 600 gebruikers van een apneu-apparaat van Philips, stapt naar de rechter om af te dwingen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op korte termijn reageert op informatieverzoeken. Het ministerie is middels een Wob-verzoek gevraagd om informatie over de veiligheid, communicatie en meldingen over de betreffende apneu-apparaten en over onderzoeken die het RIVM hierop heeft uitgevoerd, maar heeft meer dan een jaar niet gereageerd.

Sinds juni 2021 roept Philips wereldwijd 5,5 miljoen apneu-apparaten terug omdat schuimstukjes kunnen vrijkomen en kunnen leiden tot levensbedreigend letsel waaronder ademhalingsproblemen, orgaanschade en kanker. Intussen moeten mensen de apparaten blijven gebruiken. Philips laat de problemen nader onderzoeken maar weigert openheid van zaken te geven over de onderzoeksdata. Zo worden niet alle resultaten vrijgegeven en is niet duidelijk wie de onderzoeken uitvoert en waarom er meermaals vervolgonderzoek nodig bleek.

VWS geeft aan ca. 1.000 documenten te hebben, waaronder correspondentie met Philips en met deskundigen, onderzoeksdata en gemelde incidenten. Op 1 oktober 2021 is het ministerie dan ook verzocht om informatie. Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Open Overheid dient een overheidsorgaan binnen twee maanden te beslissen op een dergelijk verzoek maar VWS doet al ruim een jaar over het beantwoorden van de verzoeken. De rechter zal nu moeten beoordelen wanneer de verzoeken moeten worden beantwoord.

Mark de Hek van SAP Letselschade Advocaten: “De gebruikers die ik bijsta, maar ook de 85.000 overige gebruikers in Nederland, hebben er een groot belang bij om deze informatie snel te krijgen. Mensen zijn bezorgd, angstig en ervaren emotionele problemen. Het is nu 16 maanden na de veiligheidswaarschuwing van Philips en mensen willen inmiddels echt weten wat er mis is met het apparaat waarvan ze afhankelijk zijn en dat mogelijk levensgevaarlijk is. Het verzoek is niet ingediend door een nieuwsgierige burger maar namens een grote groep mensen in een buitengewoon kwetsbare positie. Het ministerie dat verantwoordelijk is voor volksgezondheid en welzijn zou hier topprioriteit aan moeten geven."

Verschillende media besteedden aandacht aan dit onderwerp. Bekijk hier de reportage van EenVandaag, waar Mark de Hek samen met een cliënt te gast is, of lees verder via - een greep uit - de media-uitingen. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.