Hebben de nabestaanden van Savannah en Romy recht op schadevergoeding?
09 juni 2017 
in 2017

Hebben de nabestaanden van Savannah en Romy recht op schadevergoeding?

Het overlijden van Savannah en Romy domineert op dit moment het nieuws. Twee meisjes van veertien jaar uit de omgeving van Amersfoort die op een verschrikkelijke wijze van het leven zijn beroofd. De nabestaanden blijven vol verdriet achter. Als duidelijk wordt wie de daders zijn zullen die door de strafrechter worden veroordeeld. Hebben de nabestaanden van de slachtoffers daarna recht op een schadevergoeding van deze daders? Helaas is dat niet altijd het geval.

Overlijdensschade

Door het overlijden van een slachtoffer lijden de nabestaanden schade. Er is in ieder geval emotionele schade, maar vaak ook financiële schade. Alleen nabestaanden die dicht bij het slachtoffer staan kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen. Gedacht moet worden aan de echtgenoot, partner, kinderen of personen die in gezinsverband met het slachtoffer samenleven. De schade die zij vergoed krijgen is beperkt. Slechts twee schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking. Wanneer nabestaanden voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de overledene bestaat recht op vergoeding. Daarnaast dienen de kosten voor de uitvaart te worden vergoed.

Smartengeld voor nabestaanden (affectieschade)

De emotionele schade, ook wel affectieschade, van nabestaanden komt (nog) niet voor vergoeding in aanmerking. Het verdriet van de nabestaanden wegens het verliezen van een dierbare werd in Nederland namelijk lange tijd gezien als iets dat niet financieel gecompenseerd kan worden. Inmiddels is deze gedachte aan het veranderen. Er is daarom een wetsvoorstel ingediend om een vergoeding voor het verdriet van nabestaanden in de wet op te nemen. Op 9 mei 2017 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Geen schadevergoeding?

Door het recht op affectieschade wordt voorkomen dat daders soms geen enkele vergoeding aan nabestaanden hoeven te betalen. Op dit moment is dat nog het geval wanneer nabestaanden niet financieel afhankelijk zijn van het slachtoffer en er een uitvaart verzekering is afgesloten. Hopelijk zal hier door het wetsvoorstel affectieschade snel verandering in komen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.