Wilt u in contact komen met SAP Advocaten in verband 

met de mogelijke blootstelling aan PFOA? 

Vul dan de volgende vragenlijst in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Gezondheidsklachten door blootstelling aan PFOA

Blootstelling 

In 2017 bevestigde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dat omwonenden van de fabriek van Dupont/Chemours langdurig zijn blootgesteld aan PFOA, ook wel C-8 genoemd. 


De blootstelling bij werknemers is nog hoger geweest dan bij omwonenden. Zij hebben immers dagelijks met de stof gewerkt.

In 2017 heeft de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden binnen de fabriek van Dupont/Chemours. Aan dit onderzoek kan echter weinig waarde worden gehecht. Centraal stond niet waarheidsvinding, maar ‘lessen trekken voor de toekomst’. Verder was Dupont niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

Wat is PFOA?

PFOA is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. De stof is gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbaklagen. 


PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst.


Gezondheidsklachten

De Europese Unie heeft geconcludeerd dat PFOA zich ophoopt in het lichaam, niet afbreekbaar is in het milieu en mogelijk kankerverwekkend is. Daarnaast zijn nadelige effecten op de voortplanting, de lever en het immuunsysteem bekend. 


Verder bestaat er een relatie tussen de blootstelling aan PFOA en veranderingen in cholesterol, leverenzymen en het geboortegewicht. Veranderingen worden al waargenomen vanaf relatief lage PFOA bloedconcentraties zoals die voorkomen bij de algemene bevolking.

Gerechtigheid voor werknemers en omwonenden

SAP Advocaten heeft gepleit voor onafhankelijk onderzoek naar gezondheidsklachten en doodsoorzaken van werknemers en omwonenden. Bedrijven zouden bovendien wettelijk verplicht moeten worden aan te tonen dat ze werken met stoffen, die geen kwaad kunnen. 


Verder voert SAP Advocaten op dit moment een juridische strijd tegen Dupont namens een werknemer die tijdens zijn werkzaamheden is blootgesteld aan PFOA.


Voor meer informatie kunt u onderstaande berichten teruglezen: 

EenVandaag 

Vanaf 9.15 een item over PFOA


Algemeen Dagblad (6 april 2019)


Algemeen Dagblad (20 januari 2020) 


Blogs

Eerder schreven we meerdere blogs over dit dossier:

Dupont en de chemie met haar werknemers en omwonenden (juni 2016)
RIVM: Omwonenden DuPont in Dordrecht hebben gezondheidsrisico's gelopen (mei 2017)

De vervuiler betaalt, of toch niet? (augustus 2017)
Advocaten stappen naar rechter om 'pfoa-slachtoffer' Theo uit Dordrecht te helpen (april 2019)

Sander de Lang over Dupontfilm Dark Waters (januari 2020)

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.