RIVM: Omwonenden DuPont in Dordrecht hebben gezondheidsrisico’s gelopen
11 mei 2017 
in 2017

RIVM: Omwonenden DuPont in Dordrecht hebben gezondheidsrisico’s gelopen

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben omwonenden van chemiebedrijf DuPont, tegenwoordig Chemours, gezondheidsrisico’s gelopen door de lozing van chemicaliën. Dit bevestigt het RIVM in een rapport aan de Tweede Kamer.

De gemiddelde omwonende van de fabriek had zoveel van de giftige stof perfluoroctaanzuur, ook wel C8 genoemd, in het bloed dat de kans op ernstige aandoeningen verhoogd was. Volgens onderzoekers moet vooral worden gedacht aan verhoging van het cholesterol in het bloed, verlaagd geboortegewicht en verandering van lever-enzymen.

Uit een steekproef die bij 382 personen gedaan werd, blijkt dat deelnemers die langdurig dichtbij de fabriek wonen hogere bloedwaarden hebben dan diegenen die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Bijna één op de twintig deelnemers heeft hogere bloedwaarden dan de gemiddelde maximale waarde bij eerdere bevolkingsstudies.
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur vindt de waarden onacceptabel. ,,Ik constateer dat met de kennis van nu de blootstelling in het verleden te hoog is geweest. Mensen kunnen daar negatieve effecten van hebben ondervonden. Zelfs nu, vijf jaar na het stopzetten van de emissie, zien we bij een deel van de direct omwonenden nog concentraties waarbij nadelige effecten, hoe klein wellicht ook, niet uit te sluiten zijn.”

Volgens het RIVM is er veel onzekerheid bij welke concentraties perfluoroctaanzuur deze effecten optreden. Ook zou een verband met aandoeningen moeilijk zijn aan te tonen. Toch ziet het RIVM niets in individueel onderzoek naar de gevolgen; ziektegevallen zouden al naar voren komen door de standaardcontroles. Direct omwonenden kunnen een toelichting en informatie krijgen via informatiebijeenkomsten.

Bron: Tubantia

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.