Geboorteletsel – schade voor het leven
10 maart 2015 
in Blog

Geboorteletsel – schade voor het leven

Een bevalling verloopt doorgaans zonder problemen. Helaas komt het toch voor dat er wat mis gaat. In sommige gevallen gaat het helemaal mis. Een groot gevaar is zuurstoftekort van het kind, waardoor een kind hersenletsel kan oplopen. Per jaar zijn er rond de 3000 kinderen die letsel oplopen door zuurstofgebrek. Een belangrijk meetinstrument tijdens een bevalling is het CTG. Daarop is de hartslag van het kindje te zien en daaraan is af te leiden of een baby het benauwd heeft in de buik. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de navelstreng om het hoofdje zit. Dan is snel handelen noodzaak, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een keizersnede. Als dat te laat gebeurt, kan een baby onherstelbare schade oplopen.

Wat de oorzaak ook is, bij niet aangeboren hersenletsel heeft dat voor het kind levenslange gevolgen. Maar ook voor de rest van het gezin kan dit ingrijpende gevolgen hebben. In onze praktijk komen wij schrijnende gevallen tegen. Zo was er een getrouwde vrouw die na heel veel jaren proberen toch zwanger werd van haar man, maar tijdens de bevalling ging het mis. Uiteindelijk kwam het kindje te overlijden. Achteraf bleek het te gaan om een medische misser: de artsen hadden niet juist gehandeld tijdens de bevalling.

Dit type letsel – geboorteletsel – veroorzaakt nog los van het verdriet en de emotionele schok de grootste schades. De gehandicapte kinderen hebben hun leven lang vaak zeer veel hulp en verzorging nodig, maar lijden ook forse schade als het niet mogelijk is om te werken. Het verlies aan inkomen is in de meeste gevallen de grootste schadepost. Maar vaak moet een woning worden aangepast, een speciale bad- en slaapkamer en soms moet er zelfs worden verhuisd. Gelukkig voor ouders en aansprakelijke partijen zijn er voorzieningen waardoor de schadelast ook door de samenleving wordt gedragen, denk aan de AWBZ en het PGB.

Als een baby komen te overlijden door een verwijtbare fout van de arts of het ziekenhuis, dan is het verdriet en de emotionele schade misschien nog wel groter. Maar helaas hebben ouders op grond van de wet geen recht op smartengeld. Hoogstens worden de begrafeniskosten vergoed. Er valt dus nog heel wat te verbeteren in het Nederlandse rechtssysteem. Op dit moment wordt er aan gewerkt om het systeem op deze punten te verbeteren.

De discussie over aansprakelijkheid bij geboorteletsel is vaak lastig en verloopt moeizaam. Het komt in de praktijk niet vaak voor dat een dokter toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt. En zelfs als een arts eerlijk en schuldbewust toegeeft dat er fouten zijn gemaakt, dan ben je er nog niet. De verzekeraar van de arts is degene die moet beoordelen of de schade wordt vergoed. Het gaat er dan om of de arts gehandeld heeft zoals een “redelijk bekwaam vakgenoot” zou hebben gehandeld. Dat woord “ redelijk”  geeft al aan dat er veel ruimte is voor interpretatie, en dus ook om de aansprakelijkheid af te wijzen. Veel mensen haken dan ook af als de claim door een verzekeraar wordt afgewezen. Vanwege het grote belang bij geboorteletsel is het van belang alles tot op de bodem uit te zoeken en de afwijzing van de verzekeraar niet te snel te accepteren. Uit onze ervaring in de praktijk is gebleken dat een afwijzing van een claim door een verzekeraar namelijk lang niet altijd terecht is.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.