Doorbraak voor zzp-ers bij bedrijfsongevallen door client van SAP
27 maart 2012 

Doorbraak voor zzp-ers bij bedrijfsongevallen door client van SAP

Na jaren volhouden hebben wij voor een client een doorbraak bereikt in het verhaal van zijn schade door een ernstig bedrijfsongeval. De werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens zijn werk, tenzij de werkgever kan bewijzen voldoende maatregelen te hebben genomen om schade te voorkomen. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 23 maart 2012 voor het eerst bepaald dat ook een zelfstandige, zoals een zzp-er, freelancer zich kan beroepen op de rechtsbescherming van artikel 7:658 lid 4 als het gaat om werk dat normaliter binnen het bedrijf wordt gedaan. Hier over werd voor dit arrest verschillend over gedacht. Nu heeft de Hoge Raad hier duidelijkheid over gegeven. Dit is een juridische doorbraak voor de 800.000 zzp-ers in ons land.

In de zaak waar de Hoge Raad over heeft geoordeeld ging het om een zelfstandig ondernemer, die door een bedrijf was ingeschakeld om een houtvezelverwerkingsmachine in Belgie te repareren. Hij kreeg bij deze werkzaamheden een ernstig ongeval waardoor zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kans dat zijn schade nu wel wordt vergoed is nu zeer groot. Er gelden gunstige bewijsregels: het slachtoffer hoeft alleen aan te tonen een ongeval te hebben gehad; de werkgever moet aantonen niet te zijn kortgesloten in zijn zorgplicht.

Zie ook artikel op de voorpagina van de Volkskrant 27 maart 2012 https://goo.gl/UPNnf Zorgplicht werkgever geldt ook voor zzp-ers.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.