Wakker worden tijdens een narcose, een nachtmerrie!
23 september 2014 
in Blog

Wakker worden tijdens een narcose, een nachtmerrie!

Deze week verscheen in het nieuws het bericht dat eens in de één à twee weken in Nederland een patiënt op de operatietafel wakker wordt. De patiënt kan niet reageren, terwijl de chirurg nog bezig is. Hoogleraar Albert Dahan van het LUMC geeft aan dat 1 op de 19.000 mensen ontwaakt tijdens een operatie, ondanks dat er narcosevloeistof is toegediend.

Deze ervaring kan traumatisch zijn, ook in de gevallen waarin patiënten geen pijn voelen. Ze hebben nare dromen, concentratieproblemen of zijn angstig. Kunnen patiënten die dit overkomen het ziekenhuis of de arts aansprakelijk stellen en hun schade verhalen?

Artsen en ziekenhuizen hebben een zogenaamde zorgplicht. Een arts of ziekenhuis heeft de plicht zich te gedragen als een ‘goed hulpverlener’. Wat van een ‘goed hulpverlener’ verwacht mag worden, verschilt per situatie. In het geval een patiënt onder narcose wordt gebracht en vervolgens tijdens de operatie wakker wordt, zou gesteld kunnen worden dat de operatie onzorgvuldig is uitgevoerd en dat de zorgplicht van de arts of het ziekenhuis is geschonden.

Daarbij is van belang dat de patiënt in principe wel zal moeten bewijzen dat hij of zij wakker is geworden tijdens de operatie en daardoor de operatie (deels) bewust heeft meegemaakt en/of gevoeld. Aangezien een patiënt tijdens de operatie niet in staat is dit aan te geven, zal hij of zij dit achteraf moeten aangeven. De arts kan hiervan dan een aantekening maken.

Mocht een patiënt het ziekenhuis aansprakelijk stellen en het ziekenhuis de aansprakelijkheid erkennen, zal het ziekenhuis de schade van de patiënt als gevolg van ontwaken op de operatietafel, moeten vergoeden. Vaak zal een patiënt te maken hebben met psychische klachten. De vraag blijft dan wel in hoeverre hier schade uit voortvloeit die voor vergoeding in aanmerking komt. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit (extra) medische kosten omdat een psycholoog wordt bezocht als gevolg van de traumatische ervaring. De patiënt kan ook recht hebben op een vergoeding van de immateriële schade, smartengeld.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.