Verdwijnen aanvullende verzekering: consequenties voor letselschadeslachtoffers?
18 december 2017 
in 2017

Verdwijnen aanvullende verzekering: consequenties voor letselschadeslachtoffers?

Aanvullende zorgverzekeringen dreigen in Nederland op termijn te verdwijnen, omdat deze verliesgevend zijn voor verzekeraars. Daardoor bestaat het risico dat bepaalde zorg straks niet langer tegen een redelijk bedrag te verzekeren is. Veel mensen zullen daardoor met een aanzienlijke stijging van hun uitgaven voor medische zorg te maken krijgen. Wat betekent het mogelijk verdwijnen van de aanvullende verzekering voor slachtoffers met lichamelijk en/of psychisch letsel?

Medische kosten, zoals fysiotherapie, is een schadepost waarmee veel letselschadeslachtoffers te maken krijgen. Slachtoffers die een aanvullende verzekering hebben afgesloten, krijgen deze kosten veelal vergoed van hun zorgverzekeraar. In dat geval kan het slachtoffer de kosten bij de zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekeraar kan op zijn beurt de kosten die aan het slachtoffer zijn vergoed verhalen op de aansprakelijke partij die de schade van het slachtoffer moet vergoeden.

Indien medische kosten niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een aanvullende verzekering), dan moet de aansprakelijke partij deze kosten aan het slachtoffer vergoeden, voor zover het redelijk is dat het slachtoffer die kosten maakt. Een slachtoffer kan zelfs verplicht zijn zich te laten behandelen, als te verwachten valt dat dit aan zijn herstel zal bijdragen en daardoor zijn schade zal beperken.

Door een aanvullende verzekering af te sluiten kan een slachtoffer aan zijn schadebeperkingsplicht voldoen. Hierdoor kan hij er immers voor zorgen dat de zorgkosten lager worden. In de rechtspraak is bepaald dat de extra ziektekostenpremie voor de aanvullende verzekering schade is die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed, indien vanuit de aanvullende verzekering kosten worden gedekt die voortvloeien uit de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bovendien is in de rechtspraak bepaald dat als een slachtoffer arbeidsongeschikt wordt als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis en daardoor zijn baan verliest, waarmee ook de collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie die hij via zijn werkgever kreeg komt te vervallen, het verlies van deze korting ook schade is die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed (Hof Den Bosch 5 november 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5188).

Wanneer letselschadeslachtoffers in de toekomst geen aanvullende verzekering meer kunnen afsluiten, dan zal dit voor de schadevergoeding geen nadelige gevolgen hebben. Wanneer de medische kosten niet onder de dekking van de zorgverzekering vallen, zullen deze kosten immers door de aansprakelijke partij aan het slachtoffer moeten worden vergoed.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.