Slachtoffers sexueel misbruik kerken
02 maart 2010 

Slachtoffers sexueel misbruik kerken

SAP Advocaten staat slachtoffers van sexueel misbruik graag bij. Actueel is het nieuws over misbruik dat plaatsvond in het Don-Rua klooster in s’ Heerenberg. De Stichting Hulp & Recht uit Utrecht is druk bezig om nieuwe gevallen te noteren. Ook paters van het Canisius gymnasium in Berlijn blijken in de jaren 70 en 80 leerlingen te hebben misbruikt. Ook in Ierland waren er schandalen. Slachtoffers hebben daar een vergoeding ontvangen van 150 miljoen euro.

Dit soort zaken komt nu meer naar buiten omdat mensen mondiger worden en het gezag van de kerk afneemt.

Als iemand slachtoffer wordt van sexueel misbruik, heeft dat een enorme impact op iemands leven. Dat is vooral zo als het om kinderen gaat. Als een slachtoffer, vaak na lange tijd, daar iets mee wil, zijn er twee rechtsgebieden van belang.

Strafrecht
Sexueel misbruik is een strafbaar feit. Daarvan kan aangifte worden gedaan bij de politie. Het is verstandig om bij twijfel over het doen van aangfite bij SAP informatie in te winnen. De politie en het Openbaar Ministerie handelen de aangifte af en besluiten of een zaak voor de rechter komt.
In het strafrecht gelden verjaringstermijnen als het gaat om het veroordelen van de daders.

Civiel recht
Als iemand slachtoffer is geworden van geestelijken, dan lijdt hij/zij per definitie schade. Als het gebeurde bewezen kan worden verklaard, dan kan er smartengeld worden gevraagd om het leed te verzachten. De bedragen varieren afhankelijk van de ernst van het misbruik, tussen de € 10.000 en € 25.000,–. De kosten van psychische behandeling, het later afmaken van school of studie en of inkomensderving worden als aparte schadeposten gezien. Als aansprakelijkheid vast staat, vormen de kosten van rechtsbijstand ook een te vergoeden schadepost.

Op verjaring moet de dader wel een beroep doen. In vergelijkbare gevallen in het buitenland heeft de kerk of de overheid geld beschikbaar gesteld aan de slachtoffers. Bij verjaring is de hoofdregel: 3:310 lid 1 BW 5 +20 jaar. De 5 jaars termijn gaat pas lopen als slachtoffer in staat is een vordering in te stellen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte.

De uitzondering bij zedenmisdrijven bij minderjarigen is 3:310 lid 4: de vordering verjaart niet eerder dan de verjaringstermijn in het strafrecht is verlopen. Daar is het 12 of 15 jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer (dus 30 of 33 jaar). Deze uitzondering geldt alleen jegens de dader zelf. Voor een vordering tegen de kerk geldt de gewone verjaringstermijn.

Voorbeeld: stel misbruik heeft pas op 17e plaats gevonden dan is zaak dus verjaard na 20 jaar vanwege de absolute termijn van 20 jaar.

Het bewijs van het gebeurde moet worden geleverd. Ook dan kan SAP uitkomst bieden. We hebben zaken gewonnen tegen artsen die zich schuldig hadden gemaakt aan misbruik van patientes, waarbij het de ene verklaring tegenover de andere was. Wij kunnen u helpen bij het krijgen van een vergoeding, maar u ook de weg wijzen als het gaat om hulp.

Voor de duidelijkheid: advocaten hebben een geheimhoudingsplicht, ook onze 12 advocaten. Uw verhaal blijft onder ons als u belt of een afspraak maakt. Een eerste gesprek is kosteloos.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.