Slachtoffers Alphen hebben recht op schadevergoeding
09 april 2011 

Slachtoffers Alphen hebben recht op schadevergoeding

Schietpartij Alphen aan de Rijn, 9 april 2011
Op zaterdagmiddag 9 april jl. werd Alphen aan de Rijn opgeschrikt door een schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof. De dader schoot 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Zeventien mensen raakten gewond en velen anderen waren getuigen van de schietpartij. Buiten het grote leed van de slachtoffers en hun nabestaanden, krijgen velen van hen mogelijk ook te maken met financiële gevolgen van deze gebeurtenis.

Uit onderzoek door het Schadefonds Geweldsmisdrijven blijkt dat ieder jaar 80% van de circa 28.000 volwassen slachtoffers van geweld uit onwetendheid geen beroep doet op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds vindt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor organisaties als politie, advocatuur en hulpverlening, om slachtoffers te wijzen op deze mogelijkheid. Vandaar dit bericht.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht naar aanleiding van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Het is een onafhankelijke organisatie die wordt gefinancierd uit algemene middelen. Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die in Nederland slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf en daarbij ernstig letsel hebben opgelopen. Om in aanmerking te komen voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds moet iemand voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wie komt in aanmerking voor een beroep op het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij een geweldsmisdrijf met een vuurwapen?

  • mensen die gewond zijn gewond zijn geraakt door het vuurwapen
  • mensen die rechtstreeks met het vuurwapen zijn bedreigd
  • nabestaanden van overleden slachtoffers

Waaruit kan de tegemoetkoming bestaan?
Vergoeding van materiële schade. Hierbij kan men denken aan de daadwerkelijke kosten die iemand als gevolg van het letsel heeft gehad zoals medische kosten, vervoerskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook verlies van arbeidsvermogen. De materiële schade wordt vergoed tot een maximum van € 22.700,-.
Smartengeld. Het schadefonds hanteert een lijst met vastgestelde bedragen die kunnen worden toegekend voor geleden immateriële schade. Het toekennen van een eventuele smartengeldvergoeding gebeurt aan de hand van de ernst van het letsel, de gevolgen daarvan en de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden. Het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd voor immateriële schade is vastgesteld op €9.100, -.

Hoe ziet de procedure eruit?
Vul het aanvraagformulier in op de website van het Schadefonds. Bij de aanvraag dient u onder meer een omschrijving te geven van het geweldsdelict, hun daarbij opgelopen letsel en de gemaakte kosten. Wanneer het Schadefonds uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en na gemiddeld vier maanden ontvangt u een schriftelijke beslissing op uw verzoek.

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.

Tot slot
Een financiële tegemoetkoming kan soms een deel van de financiële ongemakken wegnemen na een geweldsdelict. U kunt een aanvraag rechtreeks indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven via de website www.schadefonds.nl of telefonisch een aanvraagformulier opvragen op 070 – 414 20 00.

SAP Advocaten kan slachtoffers van geweldsmisdrijven en hun nabestaanden ondersteunen bij hun aanvraag voor een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds. Voor meer informatie kunt u (vrijblijvend) bellen naar: 033-4613048 of mailen naar info@sapadvocaten.nl.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.