Moeder stelt zichzelf aansprakelijk voor schade van kind
08 november 2018 
in 2018

Moeder stelt zichzelf aansprakelijk voor schade van kind

Een belangrijk beginsel in het aansprakelijkheidsrecht is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander hiervoor aansprakelijk is. Maar wat nu als de aansprakelijke partij dezelfde persoon is als degene die de schade in beginsel toch al had moeten dragen? Oftewel, als deze personen samenvallen? Ook dan kan het zin hebben om een beroep te doen op de aansprakelijkheid van die “ander”.

Op 10 september 2018 verscheen een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarin een moeder als wettelijke vertegenwoordiger van haar zesjarige dochter de rechtbank verzocht te beslissen dat zij zelf aansprakelijk is voor de schade van haar dochter en dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar dekking dient te verlenen voor deze schade. De dochter wilde de paarden in de wei een appel geven. De moeder stond dit toe, maar heeft de instructie gegeven dat zij voor het hek moest blijven staan en niet bij de paarden in de wei mocht komen. De dochter is wel de wei ingegaan en richting de paarden gelopen. Een van de paarden heeft tegen het hoofd van de dochter getrapt, met ernstig schedel- en hersenletsel tot gevolg.

Tekortschieten in ouderlijke zorgplicht
De moeder van de dochter verwijt zichzelf te zijn tekortgeschoten in haar ouderlijke zorgplicht en betrekt zichzelf en haar aansprakelijkheidsverzekeraar in deze procedure. De rechtbank wijst het verzoek toe, omdat de dochter vanwege haar jonge leeftijd slechts een beperkt inzicht heeft in het aan paarden inherente gevaar en een beperkt vermogen heeft zich naar dit inzicht te gedragen en weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van het voeren van de paarden. Bovendien bevonden de paarden zich op honderden meters afstand en buiten het toezicht van de moeder en was de instructie van de moeder tegenstrijdig omdat haar dochter wel het hek moest passeren om bij de paarden te kunnen komen. Het was dan ook voor de moeder voorzienbaar dat haar instructie niet zou leiden tot gedrag waardoor het ernstige gevaar zou worden vermeden. De rechtbank acht het nalaten van de moeder onzorgvuldig en beslist dan ook dat de moeder aansprakelijk is voor de schade van haar dochter en dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar de schade moet vergoeden.

Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade
Indien de rechtbank niet zou hebben beslist dat de moeder aansprakelijk is, dan was de schade ook voor rekening van de moeder (en de vader) gekomen, maar dan was er geen mogelijkheid om de schade op de aansprakelijkheidsverzekeraar te verhalen. Doordat de aansprakelijkheid van de moeder is komen vast te staan dient de aansprakelijkheidsverzekeraar dekking te verlenen voor de schade.

De uitspraak is te raadplegen via: https://www.letselschademagazine.nl/2018/rbgel-100918

 

Marlou van Gerven, advocaat bij SAP Letselschade Advocaten

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.