Het komt wel eens voor dat een product helaas niet de veiligheid biedt die u redelijkerwijs van het product had mogen verwachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan borstprotheses die siliconen deeltjes in het lichaam lekken, speelgoed dat gevaarlijk is voor kinderen, kruiken die kokend water lekken, colaflessen die open springen, enzovoort. Deze producten zijn gebrekkig, waardoor de producent aansprakelijk is voor de schade.

Ook bij het gebruik van gebrekkige medicijnen kan de producent van deze medicijnen aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit ontstaat. Voor (ernstige) bijwerkingen moet worden gewaarschuwd in de bijsluiter, zodat u zelf de beslissing kunt nemen of u met het risico op de bijwerkingen gebruikmaakt van het medicijn. Ook wanneer een bijwerking pas na het op de markt brengen van het medicijn bekend wordt, moet de producent maatregelen treffen zodat de gebruiker van het medicijn op de hoogte wordt gebracht van de bijwerkingen. Van een producent van medicijnen mag worden verwacht dat hij op de hoogte is en blijft van de wetenschap op het gebied van dat medicijn.

SAP Advocaten heeft veel ervaring met vorderingen op grond van productaansprakelijkheid. Denk hierbij aan de bekende mega-zaken als Implanon, PIP en Permax, maar ook aan zaken van kleinere omvang zoals een afgebroken zadelpen, voorvork of een ondeugdelijke trap.

Hieronder vindt u enkele SAP gerelateerde (media)berichten die gaan over productaansprakelijkheid.

Artikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Geen strafzaak tegen tabaksindustrie

Aardbei ‘giftigste’ vrucht door bestrijdingsmiddelen

‘Essure-spiraaltjes’ minder veilig dan gedacht