Letselschade door borstimplantaten
05 oktober 2017 
in 2017

Letselschade door borstimplantaten

Rapport van RIVM over borstimplantaten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam onlangs met een rapport over borstimplantaten. Het rapport is het resultaat van een onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het rapport schetst welke gezondheidsklachten Nederlandse vrouwen met een borstimplantaat ervaren. Het is niet mogelijk om vast te stellen of de klachten worden veroorzaakt door de implantaten. Wel bieden de resultaten een basis voor vervolgonderzoek naar siliconen borstimplantaten.

Het RIVM, dat afgelopen zomer een meldpunt startte voor problemen met implantaten, heeft honderden vrouwen opgeroepen om deel te nemen aan een enquête over borstimplantaten. 976 vrouwen hebben de vragenlijst uiteindelijk ingevuld. 695 vrouwen (71 procent) gaven aan dat ze klachten ervoeren nadat ze implantaten hadden laten plaatsen. De overgebleven 281 vrouwen hadden geen klachten na het plaatsen van de implantaten.

Klachten bij siliconen implantaten

Het rapport van het RIVM wijst op verschillende veelvoorkomende klachten bij siliconen implantaten. Zoals gezegd, is het niet mogelijk om conclusies te verbinden aan dit rapport. Bovendien kunnen allerlei factoren van invloed zijn op het ontstaan van de klachten bij siliconen implantaten. Sommige klachten lijken bijvoorbeeld aanmerkelijk vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met allergieën klagen bijvoorbeeld vaker over chronische vermoeidheid en gewrichts- en spierklachten dan vrouwen zonder die allergieën.

Kapselvorming

De meest gehoorde klacht bij borstimplantaten is kapselvorming. Kapselvorming is een normaal verschijnsel dat optreedt wanneer een implantaat in het lichaam wordt geplaatst. Het lichaam maakt dan een stevige bindweefsellaag om het implantaat aan. Deze bindweefsellaag heeft een belangrijk doel: het zorgt ervoor dat het implantaat niet verschuift en op zijn plek blijft zitten.

Toch kan kapselvorming klachten veroorzaken. We spreken dan van kapselcontractie en overmatige kapselvorming. Het lichaam maakt te veel bindweefsel aan. Dit veroorzaakt vormveranderingen aan de borst en kan in pijn resulteren. Het borstkapsel kan dan worden gespleten (capsulotomie) of worden verwijderd (capsulectomie).

Algemene klachten bij siliconen implantaten

Daarnaast zijn er ook algemene klachten als chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten. Een deel van de benaderde vrouwen geeft aan dat de klachten hun dagelijks leven belemmeren. Verwijdering van de borstimplantaten lijkt te lonen: bij haast alle vrouwen verdwijnen de klachten in de borst. De algemene klachten verbeteren in iets minder dan de helft van de gevallen door verwijdering. Ongeveer net zo vaak blijven de klachten bestaan en heel incidenteel verergeren de klachten zelfs na de verwijdering van het implantaat.

Artsen leggen niet altijd het verband tussen klachten en siliconen implantaten

Uit onderzoek van Radar blijkt dat veel vrouwen last hebben van klachten door siliconen implantaten, maar het onderzoek merkt ook op dat het verband niet altijd wordt gelegd. Het gaat hierbij om uiteenlopende klachten door siliconen implantaten, zoals vermoeidheid, pijnlijke borsten, psychische klachten, reumatische klachten, jeuk en spier- en gewrichtsklachten. Ook artsen schrijven de klachten vaak niet toe aan de borstimplantaten. Maar liefst zestig procent van de respondenten gaf aan dat ze zich niet altijd goed gehoord voelen door artsen.

Schadevergoeding bij klachten door siliconen implantaten

De praktijk leert ons dat de zorgverzekeraar meestal geen vergoeding toekent als borstimplantaten preventief of bij beperkte pijn worden verwijderd. Dit wil echter nog niet zeggen dat het onmogelijk is om een vergoeding te bekomen. Het aansprakelijkheidsrecht kan namelijk een uitweg bieden bij overmatige kapselvorming en andere klachten bij borstimplantaten.

Zorgverzekeraar vergoedt niet

Vrouwen die klachten door siliconen implantaten ervaren, laten ze vaak niet verwijderen. Volgens Radar is dit bij een op de drie vrouwen omdat de zorgverzekering het niet vergoedt. Zelfs als artsen de verwijdering aanraden, vergoedt de zorgverzekeraar dit vaak niet. Meestal is het nodig dat vrouwen eerst ziek worden. Het preventief verwijderen of het verwijderen door pijnklachten komt dan niet in aanmerking. Hierdoor is het raadzaam om na te gaan of iemand anders aansprakelijk is. Dan moet de aansprakelijke (zijn verzekeraar) de schade vergoeden.

Klachten bij siliconen implantaten en de aansprakelijkheidsvraag

Net zoals uiteenlopende klachten bij siliconen implantaten voorkomen, kunnen deze klachten ook verscheidene oorzaken hebben. In de eerste plaats kan het bijvoorbeeld dat er een fout is gemaakt bij de productie van de siliconen implantaten. Een bekend voorbeeld hiervan is het schandaal met de PIP-implantaten in 2010. Verderop leest u hier meer over.

Daarnaast kan er sprake zijn van een medische fout. De chirurg kan bij het plaatsen van de borstimplantaten een fout hebben gemaakt. De chirurg of het ziekenhuis kunnen dan aansprakelijk zijn voor de schade. Als de schade beperkt is, kan hiervoor een procedure bij de kantonrechter worden gestart. Bij grotere schadebedragen moet de zaak verplicht voor de civiele rechter worden gebracht. Dan is het verplicht om u door een advocaat te laten bijstaan. Wij raden aan om ook bij een procedure voor de kantonrechter een beroep te doen op een goede letselschadeadvocaat.

Denk ten slotte aan de aansprakelijkheid van derden, bijvoorbeeld als de implantaten scheuren bij een aanrijding op een parkeerplaats. In dergelijke gevallen gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels. Dit wil zeggen dat de partij die de fout heeft begaan en die de schade heeft veroorzaakt, de schade moet betalen.

Het schandaal met PIP-implantaten: veel last van klachten door siliconen implantaten

Wereldwijd hebben ongeveer vierhonderdduizend vrouwen in de periode tussen 2001 en 2010 borstimplantaten van PIP (Poly Implant Prothèse) gekregen. Deze implantaten gebruikten een goedkope siliconengel die eigenlijk niet geschikt was voor het gebruik in het menselijke lichaam. Bovendien scheurden de PIP-implantaten tot zes keer sneller dan normale borstimplantaten. Veel vrouwen kregen al snel klachten door de siliconen implantaten. Onder andere vermoeidheid, hoofdpijn, depressie, pijnlijke gewrichten en rugpijn zijn veelgehoorde klachten door de siliconen implantaten. Sinds het schandaal in 2010 aan het licht kwam, lieten veel vrouwen preventief hun borstimplantaten verwijderen.

In 2013 veroordeelde een Franse rechter het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rheinland tot het betalen van schadevergoeding aan vrouwen die PIP-implantaten hadden gekregen. Het bedrijf heeft namelijk gefaald in haar verplichting om de producten te keuren en deelde gretig veiligheidscertificaten uit. De PIP-eigenaar werd in hetzelfde jaar veroordeeld tot een geldboete van 75.000 euro en een celstraf van vier jaar. Hij ging in beroep, maar hij verloor de zaak. Op 20 januari 2017 deed een andere Franse rechter een vergelijkbare uitspraak: TÜV is aansprakelijk voor de geleden schade en moet een voorschot van 3.000 euro per slachtoffer betalen. SAP advocaten werkt samen met een Frans advocatenkantoor dat nauw betrokken is bij de procedure tegen TÜV in Frankrijk.

Intussen heeft het hof van beroep in Parijs het Duitse bedrijf TÜV Rheinland aansprakelijk gesteld voor de klachten door siliconen implantaten. Hierdoor ligt de weg open naar een passende schadevergoeding voor de klachten door siliconen implantaten van PIP.

Hebt u schade geleden als gevolg van PIP-implantaten of wilt u meer informatie?
 Bel (033 461 30 48) of mail (
info@sapadvocaten.nl) even met SAP advocaten.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.