De mensen achter het recht
12 december 2014 
in Blog

De mensen achter het recht

In ons recht worden werknemers beschermd tegen de risico’s van ongevallen op het werk. Terecht natuurlijk. Die bescherming wordt niet alleen geboden door van de werkgever allerlei veiligheidsmaatregelen te verlangen (denk aan de Arbowetgeving ), maar ook door de werknemer via het aansprakelijkheidsrecht bescherming te bieden voor de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen gaat het namelijk helaas nog vaak genoeg mis. Uit cijfers van TNO blijkt dat zich in 2013 maar liefst 192.000 werknemers 1 of meer dagen hebben ziekgemeld als gevolg van een arbeidsongeval. [1]

De bescherming voor de werknemer tegen de schadelijke gevolgen van een arbeidsongeval is wettelijk geregeld in artikel 7:658 BW. In dit artikel is eveneens bepaald dat ook de uitzendkracht, vrijwilliger of stagiair deze bescherming verdient. Tot 26 maart 2012 was het onzeker of die bescherming ook voor de zelfstandig ondernemer geldt. In zijn arrest van 26 maart 2012[2] heeft de Hoge Raad aan die onduidelijkheid een einde gemaakt, en geoordeeld dat de zelfstandig ondernemer dezelfde bescherming verdient als een werknemer, als zijn positie t.o.v. zijn opdrachtgever feitelijk niet verschilt van die van een “gewone” werknemer. Zeker voor de bouw en industrie, waar op grote schaal gebruik wordt gemaakt van zelfstandigen, is dit arrest erg belangrijk. Het heeft de rechtspositie van alle zelfstandige ondernemers versterkt.

Achter alle spraakmakende arresten van de Hoge Raad gaan bijzondere personen met hun eigen bijzondere verhalen schuil. Zij zorgen met hun doorzettingsvermogen voor de rechtsontwikkeling, waarvan vele anderen profiteren.

Dat zelfstandigen nu beter beschermd worden, is aan Peter Davelaar te danken. Hij heeft na een ernstig arbeidsongeval in 2005 ruim 8 jaar moeten knokken om zijn recht te krijgen. Ik had gisteren[3] de eer om samen met Peter Davelaar een gastcollege te mogen verzorgen aan de Universiteit van Leiden. Peter vertelde daarbij op zeer indrukwekkende wijze wat het betekent om zo lang voor je recht te moeten knokken, en om dan uiteindelijk toch je recht te krijgen.

Daarom leek het mij nu een moment om nog eens stil te staan bij dit arrest, en in het bijzonder de persoon die dat arrest heeft mogelijk gemaakt, Peter Davelaar. Wij zijn er bij SAP trots op dat we Peter daarbij mochten bijstaan.

blog jasper

[1] https://www.monitorarbeid.tno.nl/over-ons/ongevallen

[2] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BV0616&keyword=zelfstandige vervolg uitspraak Hof Den Bosch https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8300

[3] 10 december 2014

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.