Chroom-6: schadevergoeding vanuit Defensie
08 juni 2018 
in 2018

Chroom-6: schadevergoeding vanuit Defensie

Tientallen jaren heeft Defensie haar medewerkers laten werken met Chroom-6 verf, zonder hen daarbij voldoende te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s waarvan zij al sinds 1973 op de hoogte was. Dat is moeilijk voor te stellen. De reden dat hen onvoldoende bescherming werd geboden kan te maken hebben gehad met de verhoudingen met de Amerikaanse krijgsmacht. De Amerikaanse krijgsmacht had bemoeienis ten aanzien van de werkplaatsen. De Chroom-6 verf bleef – in tegenstelling tot andere verfsoorten – wel op de tanks zitten als deze een tijdje in de woestijn waren geweest.

Volgens de Gezondheidsraad is elke chroom VI-verbinding van deze verf kankerverwekkend.

In de tankwerkplaats Van Defensie in Leusden deed bijvoorbeeld de afzuiging het vaak niet. Hierdoor kwamen er schadelijke stoffen in het milieu terecht, gezichtsmaskers waren daarmee verzadigd maar er moest maanden mee worden doorgewerkt. Het masker bleef (opgehangen aan een spijker in de muur) na gebruik kankerverwekkende stoffen aanzuigen. Voorts mocht er maar twee uur achter elkaar in de spuiterij worden gewerkt maar door drukte moest men langer werken enzovoort. Het viel een van de medewerkers op dat externe bedrijven met minder schadelijke stoffen werkten. Als er ergens nog een partij tolueen stond “moest dat eerst op”. Zelfs na een bezoek van de Arbeidsinspectie werd gewoon op de oude voet doorgewerkt. Kortom: een werkgever met te weinig oog voor de gezondheid van haar mensen.

Honderden medewerkers zijn ernstig ziek geworden en nu komt de vraag aan de orde hoe het met de schadevergoeding is gesteld. Zo makkelijk als Defensie omging met de gezondheid van haar medewerkers, zo moeilijk doet zij als het gaat om het vergoeden van de schade. Hoewel Chroom-6 zeer schadelijk en kankerverwekkend is, zegt Defensie dat de ene vorm van kanker wel en de andere vorm van kanker niet wordt meegeteld. Dat wordt begrijpelijkerwijs slecht begrepen door de zieke militairen, die altijd zeer loyaal zijn geweest aan hun werkgever. Mensen zouden een voorschot kunnen krijgen, en de zaak voor kunnen leggen aan de rechter. Defensie mag echter niet vergeten dat niemand daar zin in heeft, en dat niemand zit te wachten op eindeloze juridische gevechten wanneer hun leven al drastisch is verslechterd. In zo’n situatie wil je als slachtoffer alleen maar in goed overleg hetgeen resteert, je schade, vergoed hebben. De gezondheid zoals voorheen krijgen de medewerkers er niet mee terug.

Defensie moet elk slachtoffer dat is blootgesteld financieel tegemoet komen wanneer deze schade heeft geleden. Op Defensie zou de bewijslast moeten rusten dat iemand ziek zou zijn geworden door iets anders dan door Chroom6, zodat de vervuiler betaald.

Bij SAP Advocaten staan wij de ((ex-)medewerkers) bij die schade hebben geleden ten gevolge van het werken met Chroom-6. Wij helpen hen met het vaststellen van de schade en het vergoeden daarvan door Defensie. Neem contact met ons op.

Martin de Witte, advocaat bij SAP Letselschade Advocaten

Advocaat June van Oers doet op RTL Nieuws oproep aan Defensie dat zij haar verantwoordelijkheid moet nemen in Chroom6 kwestie.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.