Arbeidsongevallen: vergaande zorgplicht van de werkgever
31 oktober 2016 
in Blog

Arbeidsongevallen: vergaande zorgplicht van de werkgever

Vorige week zaterdag raakte een medewerker van een autowasserette in Enschede bekneld in een transportband. Hij viel en kwam vervolgens met zijn voet en volgens meerdere krantenberichten ook met zijn been vast te zitten tussen het vloerrooster en de band. Een collega die het zag gebeuren heeft zo snel mogelijk de band stopgezet. Vervolgens heeft de brandweer er ongeveer een uur over gedaan om de man te bevrijden. Het ongeluk vond plaats aan het begin van de wasstraat, waar de werknemers van de wasserette de voorruiten van de auto’s besproeien en de auto’s de band op komen rijden. Vermoedelijk is de werknemer uitgegleden waardoor hij ten val kwam, maar dat is nog niet geheel duidelijk.

De werknemer heeft forse kneuzingen opgelopen. Dankzij het adequate optreden van zijn collega is het letsel relatief gering. Het had nog dus nog veel slechter kunnen aflopen. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) gaat onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. De werknemer zal vermoedelijk schade lijden als gevolg van zijn letsel. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, verlies van inkomen, huishoudelijke hulp en smartengeld.

 Kan hij deze schade op zijn werkgever verhalen?

Voor het antwoord op deze vraag is bepalend of de werkgever verweten kan worden dat hij geen maatregelen heeft getroffen en/of aanwijzingen heeft gegeven die het ongeval hadden kunnen voorkomen. Uit de rechtspraak blijkt dat op werkgevers een vergaande verplichting rust om dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Er wordt ook wel gezegd dat op de werkgever een vergaande zorgplicht rust.

Het enkele feit dat de werkgever de wettelijke regels (zoals de Arbowet) heeft nageleefd, betekent nog niet dat hij ook heeft voldaan aan zijn verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn werknemers. Soms is de werkgever verplicht tot verdergaande maatregelen dan waartoe de wettelijke regels verplichten. Dus mocht Inspectie SZW geen overtreding van regelgeving constateren, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer als gevolg van het ongeval lijdt.

Mogelijk had de werkgever het ongeval kunnen voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het geven van instructies, het verstrekken van veiligheidsschoenen (antislip), antislip matten of een zodanige constructie aan te brengen waardoor het niet mogelijk is om in de transportband bekneld te raken. De werkgever heeft een onderzoeksplicht. Dat wil zeggen dat hij moet onderzoeken of gevaarlijke situaties op de werkplek bestaan die tot letsel kunnen leiden. Als na een ongeval blijkt dat de werkgever in redelijkheid maatregelen had kunnen treffen waardoor de gevaarlijke situatie (en daarmee het ongeval) voorkomen zou zijn, dan zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de door de werknemer als gevolg van het ongeval te lijden schade.

 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.