Aardbei 'giftigste' vrucht door bestrijdingsmiddelen
06 november 2017 
in 2017

Aardbei 'giftigste' vrucht door bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen: je hebt ze liever niet nodig, maar je kunt nu eenmaal niet zonder. Boeren gebruiken bestrijdingsmiddelen om de kwaliteit van hun groenten en vruchten te verbeteren en de opbrengt te verhogen. Wel zijn er grenzen aan hoeveel bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat van al het fruit de aardbei het ‘giftigst’ is. Gemiddeld is de rode vrucht besproeid met zeven tot acht schadelijke stoffen. Dat zijn zes meer schadelijke stoffen dan op ander fruit wordt gebruikt. Natuurlijk zijn de stoffen bedoeld om de kwaliteit van de vruchten te verbeteren. Toch kan een teveel aan bestrijdingsmiddelen slecht zijn voor de gezondheid. Voor de aardbei speelt het cocktaileffect een rol: veel verschillende bestrijdingsmiddelen bij elkaar kunnen een risicovolle mix vormen.

Heeft de toezichthouder misschien fouten gemaakt waardoor dit risico is ontstaan? Nee. De NVWA heeft niet ingegrepen omdat de regels niet worden overtreden. Voor alle producten en medicijnen worden bepaalde normen vastgesteld. Aan deze normen moet worden voldaan om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. De bestrijdingsmiddelen die op de aardbei worden gespoten worden niet in te grote hoeveelheden aangebracht. Toch zijn veel wetenschappers van mening dat je ook moet kijken naar de combinatie-effecten. Ook andere belangrijke inzichten worden nog niet toegepast door de NVWA terwijl dat wel zou moeten.

Voedselproducenten hebben een verantwoordelijkheid naar de consument. Zo moet hun product veilig zijn en moet de consument voldoende worden gewaarschuwd tegen eventuele gevaren. Verder mag een consument er in het algemeen van uitgaan dat een product niet schadelijk zal zijn als hij het product op een normale manier gebruiken of verbruiken.

Actiegroep Foodwatch neemt het de politiek kwalijk dat geen stappen zijn genomen om ook te laten testen op de combinatie-effecten. In 2005 was namelijk al bekend dat opstapeling van bestrijdingsmiddelen schadelijk kan zijn. Toch adviseert de actiegroep niet om aardbeien links te laten liggen. Fruit is en blijft gezond en dat weegt nog steeds zwaarder dan de bestrijdingsmiddelen. Maar op de lange termijn moet er wel een oplossing komen.

 

 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.