Medisch adviseur schendt beroepsgeheim: beslissing Tuchtcollege
19 januari 2018 
in 2017

Medisch adviseur schendt beroepsgeheim: beslissing Tuchtcollege

Medisch adviseurs zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat betekent onder andere dat ze niet zo maar medische dossiers openbaar mogen maken. Als een medisch adviseur dit beroepsgeheim toch schendt, kan een maatregel worden opgelegd.

Aan de hand van een recente beslissing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam laten we zien hoe zo’n tuchtcollege tot zijn beslissing komt. De feiten zijn als volgt: klaagster heeft een verstoorde arbeidsverhouding met haar werkgever, een ziekenhuis. De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden. Mevrouw stelt het ziekenhuis vervolgens aansprakelijk omdat ze zou lijden aan een burn-out en/of posttraumatisch stresssyndroom.

Ter onderbouwing van haar standpunt vraagt klaagster medische gegevens op bij de huisarts. Deze gegevens stuurt ze vervolgens naar de medisch adviseur van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. Deze stelt vervolgens een advies op: is mevrouw ziek geworden door haar werkzaamheden voor het ziekenhuis of is er een andere oorzaak. In het eerste geval maakt mevrouw misschien aanspraak op een schadevergoeding, in het tweede geval in ieder geval niet.

Het advies van de medisch adviseur houdt in dat klaagster door een andere oorzaak ziek is geworden. Dit zou betekenen dat ze geen recht heeft op vergoeding van haar schade. Omdat mevrouw zich niet in deze beslissing kan vinden stapt ze naar de rechter. Hierbij overlegt ze ook het huisartsenjournaal. De medisch adviseur speelt de medische informatie over mevrouw door aan de zaaksbehandelaar van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Deze speelt de info weer door aan de advocaat van de verzekeraar. Op basis van deze informatie wijst de rechter de vordering van mevrouw af: geen recht op schadevergoeding.

Tuchtcollege

Mevrouw stapt daarop naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Deze geeft haar gelijk. De medisch adviseur had de medische informatie, die mevrouw had toegezonden, niet mogen doorspelen aan de zaaksbehandelaar en de advocaat van de verzekeraar. Daarvoor is uitdrukkelijke toestemming van mevrouw nodig. De medisch adviseur heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Als uw klacht door het tuchtcollege gegrond wordt verklaard, kan het college de zorgverlener een maatregel opleggen. Er wordt in een tuchtrechtzaak geen schadevergoeding aan het slachtoffer toegekend. Daarvoor dient een civiele procedure te worden gestart waarbij de uitspraak van het tuchtcollege een belangrijke rol kan spelen voor de civiele aansprakelijkheid van de zorgverlener.

Lees hier over zwijgcontracten in de zorg.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.