Zware rokers hebben aanzienlijke lagere levensverwachting
16 september 2017 
in 2017

Zware rokers hebben aanzienlijke lagere levensverwachting

Inmiddels is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Waar het vijftig jaar geleden nog de normaalste zaak van de wereld was een sigaret op te steken is dat tegenwoordig heel anders. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Trimbos-instituut hebben onderzoek gedaan naar het verband tussen roken en sterfte en presenteerden gisteren de cijfers.

Het onderzoek is gebaseerd op enquête- en overlijdensgegevens van zo’n 40.000 respondenten tussen de 20 en 80 jaar oud uit de Gezondheidsenquête van 2001 tot en met 2006. Onderzocht is of en wanneer rokers en niet-rokers die aan het onderzoek uit deze periode meededen zijn overleden. Het onderzoek bevestigt wat al langer bekend is. Zo’n 23% van de zware rokers die hun hele leven al roken haalt de 65 niet. Van de lichte rokers haalt 11% de 65 niet, tegenover 7% van de niet-rokers. Van zware rokers is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van mensen die nog nooit hebben gerookt.

Het onderzoek toonde ook aan dat het stoppen met roken een gunstig effect heeft op de levensverwachting. Mensen die voor hun 35ste stoppen met roken hebben een vergelijkbare levensverwachting als de niet-rokers. Stoppen voor je 50ste verlaagt het sterfterisico met 50%.

De afgelopen jaren is zo’n 40% van de overlijdensgevallen voor de leeftijd van 80 jaar veroorzaakt door tabak. De verwachting is dat dit percentage in de komende jaren zal afnemen door het simpele feit dat steeds minder wordt gerookt. Minder dan 4% procent van de Nederlandse bevolking steekt dagelijks 20+ sigaretten op. Ook het aantal matige rokers (minder dan 20 sigaretten per dag) is gedaald van 18% tot 14%.

SAP Letselschadeadvocaten was het eerste kantoor in Nederland dat een proces startte tegen een tabaksfabrikant. Fabrikanten verspreiden namelijk regelmatig misleidende informatie over sigaretten. Bovendien spelen fabrikanten nog steeds niet open kaart als het gaat om de stoffen die zij in hun sigaretten stoppen en welke stoffen rokers inademen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.