Werkgeversaansprakelijkheid en ongeval in parkeergarage: een grensgeval?
19 januari 2015 
in Blog

Werkgeversaansprakelijkheid en ongeval in parkeergarage: een grensgeval?

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die een werknemer lijdt door een ongeval op de werkvloer. Een werkgever heeft namelijk de zorgplicht om een veilige werkomgeving te waarborgen. Bij een ongeval op de werkvloer, is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij wel heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hij moet dus aantonen dat hij al het redelijke heeft gedaan om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Zodra de werknemer zich niet meer op de werkvloer bevindt, maar zich verplaatst tussen zijn eigen woonomgeving en de werkvloer, ligt het anders. In deze laatste situatie draagt de werkgever niet de zware zorgplicht, zoals dat wel het geval is bij ongevallen op de werkvloer. Ergens is dit natuurlijk wel logisch, omdat de werkgever op de werkvloer invloed heeft op welke gereedschappen een werknemer gebruikt, in wat voor een omgeving wordt gewerkt enzovoort. Van invloed van de werkgever is geen sprake bij verplaatsing tussen werk en woonomgeving. Dit onderscheid lijkt duidelijk, maar dat is het niet altijd.

Stel, u rijdt met uw motor naar het werk en rijdt de parkeergarage van uw werk binnen. Op het moment dat u onder de garagedeur doorrijdt, komt de garagedeur onverwachts naar beneden en raakt u daarbij op uw hoofd. U loopt daarbij ernstige letselschade op. Is de werkgever in dit geval aansprakelijk voor uw schade?

In een vergelijkbaar geval oordeelde het Gerechtshof dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de werknemer, omdat de werkgever slechts enkele parkeerplaatsen huurde. Hierdoor kon de werkgever volgens het Hof geen invloed uitoefenen op het beheer van de garage en kon hij ook redelijkerwijs niet op de hoogte zijn van het defect aan de garagedeur.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat het Gerechtshof Den Haag in 2012 in een vergelijkbaar geval, waarin een werkneemster ten val kwam op het plein voor het gehuurde bedrijfspand, wel oordeelde dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Daarnaast kan gesteld worden dat ook een parkeergarage wel degelijk als een werkomgeving kan worden beschouwd, aangezien een werkgever daar wel invloed kan uitoefenen wat betreft de veiligheid daarvan. Indien in deze zaak cassatie wordt ingesteld en de zaak bij de Hoge Raad voorkomt, is het dan ook maar zeer de vraag of de redenering van het Hof stand houdt.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.