De weg naar een gezond sportveld
21 juni 2017 
in 2017

De weg naar een gezond sportveld

SAP krijgt veel klachten van verontruste burgers over de lakse houding van hun gemeente.
Stuur uw gemeente een brief met de volgende tekst:

De overheid, en dus ook de gemeente, dient het voorzorgsbeginsel te hanteren. Dat betekent dat bij twijfel over de gezondheidsrisico’s van stoffen in het milieu deze stoffen niet mogen worden toegelaten. Ik verzoek u dan ook te besluiten geen nieuwe velden meer in te laten strooien en de verontreinigde velden te saneren. Wat u ook kunt doen is de leverancier van de rubberen korrels vragen om een onafhankelijk keuringsrapport waarin staat welke stoffen in de korrels zitten, en dat contact daarmee geen risico’s voor de gezondheid kan opleveren. Tevens dat in geval van gezondheidsschade en milieuschade de leverancier de schade zal vergoeden.

Het rapport van het RIVM deugt niet omdat het kankerverwekkende Bisfenol A niet is meegenomen, er ten onrechte geen rekening is gehouden met de gezondheidseffecten voor kinderen en het RIVM niet eens weet wat er op 10% van de velden aan chemisch afval ligt.  In autobanden zit onder andere zink, dat in de grond en het bodemwater terecht kan komen. Hierachter kan de gemeente zich niet verschuilen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.