Verzekeraars over premies en kosten…Spookbeelden?
15 juli 2015 
in Blog

Verzekeraars over premies en kosten…Spookbeelden?

Op 9 juli 2015 wordt – onder meer – via de NOS gelanceerd dat de autoverzekering hoogstwaarschijnlijk duurder wordt’. Verzekeraars moesten het afgelopen jaar namelijk meer uitkeren op verzekeringen dan er aan premies binnenkwam. Volgens het Verbond van verzekeraars “zijn de laatste jaren vooral de proceskosten van letselschadeclaims toegenomen. Cijfers hierover zijn nog niet beschikbaar, maar die verwacht het Verbond voor het eind van de zomer te hebben.”

Het bericht wordt door bijna alle andere media overgenomen. Wat opvalt is dat er geen enkele kritische kanttekening bij het bericht wordt geplaatst. Waarom een bericht brengen ‘zonder dat er cijfers’ beschikbaar zijn? En waarom dan ook al een oorzaak noemen? En hoe zit het met de winstcijfers van de betreffende verzekeraars? Zo goed als alle verzekeraars hebben namelijk veel winst gemaakt. Daar is een premieverhoging toch niet mee te rijmen? En wat vinden de partijen uit het veld eigenlijk van deze (voorlopige) conclusie?

Kortom, een bericht dat bij nader inzien alleen maar vragen opwerpt.

Men kan zich dan ook afvragen waarom het Verbond van Verzekeraars met dit bericht – nogmaals zonder dat er cijfers beschikbaar zijn – komt. Zou daar een andere reden voor zijn? Zou het Verbond bezig zijn met beeldvorming ten behoeve van haar eigen lobby?

Volgens advocaat-generaal van de Hoge Raad mr. M.J. Spier maken verzekeraars vaker gebruik van ‘niet onderbouwde’ beeldvorming. In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2015 ‘fileert’ Spier de stelling van London Verzekeringen dat er in Nederland ‘een groot probleem dreigt voor de verzekeringsindustrie als er in whiplashzaken nog schadevergoedingen worden betaald’ (!?). Spier zegt hierover:

“Laat ik beginnen met een thema dat ik al jaren – tot nu toe tevergeefs – onder de aandacht probeer te brengen: het belang van concrete en controleerbare gegevens. London wil ons doen geloven dat er een serieus probleem is, of ten minste dreigt voor de verzekeringsindustrie. Enig bewijs voor die bewering brengt zij niet bij. (…).

Ik heb geprobeerd in openbare bronnen gegevens te verzamelen. Het is me niet gelukt. Wél trok het mijn aandacht dat:

  1. a) de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen tussen 2008 en 2011 zijn gedaald, evenals die voor
  2. b) aansprakelijkheid van motorvoertuigen.

Daarvan uitgaande, rijst de vraag: waarom is er dan een probleem voor verzekeraars? (…) Ruime ervaring heeft me geleerd dat verzekeraars in voorkomende gevallen niet terugschrikken voor het oproepen van in geen enkel opzicht onderbouwde en soms aantoonbaar onjuiste spookbeelden.”

Laten we hopen dat hetgeen Spier constateert een incident betreft en dat in ieder geval het Verbond van Verzekeraars niet meewerkt aan onjuiste spookbeelden.

 

In 2008 besteedde advocaat J.F. Roth al aandacht aan de onjuiste beeldvorming in de media door verzekeraars over kosten van rechtsbijstand. Zie: J.F. Roth, Appels, fruit en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand (Redactioneel), Letsel & Schade 2008, nr. 1, p. 3-4.

 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.