Van “FC aap” tot schadevergoeding?
21 november 2014 
in Blog

Van “FC aap” tot schadevergoeding?

Hoe zit het eigenlijk met de juridische mogelijkheden na de beledigingen die volgden op de “Oranje Selfie”?

Vorige week (vrijdag 14 november) plaatste voetballer Leroy Fer een foto op Twitter. Op de foto stond de voetballer tezamen met acht andere spelers van het Nederlands Elftal. Nadat een voetbalwebsite de foto had overgenomen op haar Facebookpagina, volgde een stroom van racistische reacties. Gebruikers van de social media website plaatsen teksten als “Club van Sinterklaas”, “allemaal zwarte pieten”, “Bananen shake” en “FC aap”.

De voetbalwebsite verwijderde de foto van haar Facebookpagina. Maar een afdruk van de Selfie en de daarop binnengekomen commentaren ging inmiddels rond op Twitter en bereikte het grote publiek. Minister Opstelten noemt de reacties walgelijk en verwacht dat het Openbaar Ministerie (OM) actie gaat ondernemen. Of het OM ook daadwerkelijk tot vervolging zal overgaan, heeft zij echter nog niet besloten. Dit hangt af van de vraag of er volgens het OM strafbare uitlatingen zijn gedaan.

Wat zijn in dat geval de mogelijkheden voor de spelers die het slachtoffer werden van de racistische uitingen?

Wanneer het OM besluit tot vervolging over te gaan op grond van bijvoorbeeld smaad, laster of belediging, kan een slachtoffer zich voegen in het strafproces (op grond van artikel 51a Wetboek van Strafvordering). Het slachtoffer kan dan zijn schade vorderen die hij als gevolg van het strafbaar feit heeft geleden. Als de rechter overgaat tot vervolging, beoordeelt deze of het slachtoffer recht heeft op de door hem gevorderde schadevergoeding.

Maar wat nu als het OM besluit niet tot vervolging over te gaan? Hoe zit het dan met de juridische mogelijkheden van de spelers op de foto, tot het verkrijgen van schadevergoeding?

Ook in een civiele procedure bestaat de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen. De spelers zullen dan moeten aantonen dat sprake is van onrechtmatig handelen, bijvoorbeeld door aantasting in hun reputatie, eer of goede naam, en dat zij als gevolg daarvan schade hebben geleden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.