Trouble in paradise
24 april 2014 
in Blog

Trouble in paradise

Het zal je maar overkomen. De lang verwachte vakantiereis naar een warm vakantieland staat al maanden gepland en nu is het eindelijk zover: de vakantie gaat van start! Maar wat nu als de vakantie niet helemaal uitpakt zoals gepland? Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en kan vervelende gevolgen hebben voor uw vakantie.

Zo heeft het hof Amsterdam op 25 februari 2014 uitspraak gedaan in een zaak waarin het volgende is gebeurd. Tijdens een transfer van het vliegveld in Antalya naar het hotel in Alanya (Turkije) stopt de bus tijdelijk bij een wegrestaurant. De buschauffeur laat de bus achter met de voor- en achterdeur open. Een reiziger van de bus is net als een paar andere reizigers naar het restaurant gegaan en vervolgens teruggekeerd. Op het moment dat de reiziger weer de trap van de bus op loopt (of inmiddels weer in de bus zit – hierover zijn partijen het niet met elkaar eens) wordt de tas van de schouder van de reiziger getrokken door een berover die er vervolgens snel weer vandoor gaat. Door die ruk is de reiziger van de trap gevallen met een op meerdere plaatsen gebroken linkerhiel als gevolg. Het hof oordeelt dat in beginsel de reisorganisator niet aansprakelijk is, omdat uit een reisovereenkomst geen verplichting tot vrijwaring van criminaliteit voortvloeit. Maar het hof zegt ook dat de reisorganisator wel al het redelijke moet doen om een beroving tijdens een stop te voorkomen.

In beginsel geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander voor deze schade verantwoordelijk kan worden gehouden. U dient als slachtoffer aan te tonen wie aansprakelijk is voor uw schade en wat de grondslag is voor het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Een aansprakelijke partij kan zijn de reisorganisatie, maar denk hierbij ook aan uw reisverzekeraar. Een grondslag voor aansprakelijkheid kan onder meer zijn de vervoersovereenkomst die u sluit met de vlieg-of busmaatschappij of de reisovereenkomst die u sluit met de reisorganisator.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u als reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, kan het zijn dat de reisorganisator op grond van artikel 7:507 lid 2 Burgerlijk Wetboek verplicht is uw schade te vergoeden. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in een uitspraak van de rechtbank ’s Hertogenbosch van 25 april 2007 (LJN BA4613). Een familie heeft een reisovereenkomst gesloten met een reisorganisatie op grond waarvan de busreis naar Spanje en het verblijf door de reisorganisatie zou worden verzorgd. Tijdens de reis is de bus in Frankrijk van de weg geraakt en vervolgens gekanteld. Alle leden van de familie zijn gewond geraakt en hebben in meer of minder ernstige mate letschade geleden. De reisorganisatie stelt dat zij niet aansprakelijk is voor de schade van de familie, omdat zij de busreis door een andere organisatie heeft laten uitvoeren. De reisorganisatie beroept zich hier dus op overmacht. De rechtbank gaat hier niet in mee en geeft aan dat een reisorganisatie ook aansprakelijk is indien zij een derde partij inschakelt voor de uitvoering van een reisovereenkomst.

In de overeenkomst die u mondeling of schriftelijk sluit met een reisorganisatie kan uw recht op schadevergoeding niet worden uitgesloten. De reisorganisatie kan dus niet ontkomen aan aansprakelijk door in de voorwaarden van de reisovereenkomst een beding op te nemen waarin staat dat zij niet aansprakelijk is voor uw schade.

Tenslotte staat u bij een ongeval tijdens uw vakantie ook voor de vraag welk recht op uw situatie van toepassing is. In het land waar het ongeval plaatsvindt geldt mogelijk een ander rechtstelsel dan in Nederland. Welk recht uiteindelijk op uw situatie van toepassing is, is onder meer afhankelijk van de vraag welk recht in de overeenkomst van toepassing is verklaard, waar de reisorganisatie is gevestigd, in welk land het ongeval heeft plaatsgevonden enzovoort. SAP Advocaten staat in contact met vele buitenlandse advocatenkantoren, zodat wij u goed op weg kunnen helpen indien een ander rechtstelsel dan het Nederlandse op uw situatie van toepassing zou zijn.

Mocht u letselschade hebben opgelopen tijdens uw vakantie of hebt u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij voor u kunnen uitzoeken wat uw juridische mogelijkheden zijn.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.