Slachtoffers Koninginnedagdrama hebben recht op schadevergoeding
01 mei 2009 

Slachtoffers Koninginnedagdrama hebben recht op schadevergoeding

SAP Advocaten leeft mee met de nabestaanden en slachtoffers van het vreselijke drama in Apeldoorn. Als het ergste verdriet verwerkt is, komt de vraag naar voren of de slachtoffers en nabestaanden recht hebben op een schadevergoeding. Hoewel er sprake is van opzet, moet de schade toch worden vergoed door de WAM-verzekeraar (in het geval de auto van de dader verzekerd is). De WAM-verzekering sluit het ‘opzettelijk toebrengen van letsel’ met het motorvoertuig namelijk niet uit. Is de auto van de dader niet verzekerd, dan kan het Waarborgfonds Motorrijtuigen eventueel worden aangesproken. De slachtoffers en nabestaanden hebben dus recht op een schadevergoeding van of de WAM-verzekeraar of het waarborgfonds. Achterliggende gedachte hierbij is dat slachtofferbescherming voorop staat, ook al heeft de bestuurder ‘kwade bedoelingen’. Dit is al lang bestaande jurisprudentie (Zie bijvoorbeeld BenGH 19 februari 1988, NJ 1988, 677 en BenGH 11 juni 1991, NJ 1992, 82).

Omdat er sprake is van meerdere slachtoffers dient wel gekeken te worden naar de maximaal verzekerde som. De WAM-verzekeraar (of het Waarborgfonds Motorrijtuigen) is namelijk slechts gehouden om de schade tot een bedrag van 5 miljoen per gebeurtenis te vergoeden. Overstijgt de totale schade – dus de schade van alle individuele slachtoffers bij elkaar opgeteld – het bedrag van 5 miljoen euro, dan wordt de schade naar evenredigheid uitgekeerd. In dat geval wordt het bedrag van 5 miljoen verdeeld onder de slachtoffers (en nabestaanden). Daartoe kunnen waarschijnlijk ook mensen worden gerekend die het hebben zien gebeuren en psychische klachten krijgen. De kosten van juridische bijstand komen naast de verzekerde som apart voor vergoeding in aanmerking.

Voor de schade boven de 5 miljoen kan eventueel de nalatenschap van de dader worden aangesproken. Of daar iets valt te halen, is op dit moment niet te zeggen.

Van belang is dus dat de schade van alle individuele slachtoffers wordt begroot door een letselschade-advocaat en dat er met de verzekeraar (of waarborgfonds) wordt overlegd over de schadeafwikkeling. Komt de totale schade uit boven het bedrag van 5 miljoen euro dan zal de schade naar evenredigheid moeten worden vergoed. Waarschijnlijk zal het begroten van de schade van alle slachtoffers veel tijd kosten, omdat een groot aantal zwaar gewond is en nog niet is te zeggen hoe het letsel zich ontwikkelt. Pas als er een medische eindsituatie is kan de definitieve schade worden bepaald.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.