Seksueel misbruik bij kinderopvang Partou
18 augustus 2017 
in 2017

Seksueel misbruik bij kinderopvang Partou

Een 27-jarige medewerker van kinderopvang Partou wordt verdacht van ontucht met twee meisjes. Gisteravond zijn ouders van de kinderen op de hoogte gesteld van wat er precies is gebeurd. De man zou de meisjes, die zusjes van elkaar zijn, hebben gedwongen seksuele handelingen bij hem te verrichten. Dit zou zich vorige week hebben afgespeeld. Toen de ouders de meisjes erover hoorden praten hebben ze onmiddellijk alarm geslagen.

Seksueel misbruik is niet alleen strafbaar, het kan daarnaast een grond vormen voor schadevergoeding. Zo hebben onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven een zorgplicht tegenover de kinderen en moeten zij zoveel mogelijk doen om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van zoiets als seksueel misbruik.

Tot vorige week lijkt de man zich nooit eerder aan kinderen te hebben vergrepen. Het Openbaar Ministerie (OM) geeft namelijk aan dat het er niet op lijkt dat de man een strafblad heeft. Ook zijn er volgens het OM geen aanwijzingen om te denken dat hij bij kinderopvang Partou eerder ontucht heeft gepleegd met andere kinderen.

Meneer, een pedagogisch medewerker uit Utrecht, heeft het feit inmiddels bekend bij de politie en zit sinds zondag vast. Hij werkt sinds 2012 bij de kinderopvang en is goed bekend bij de ouders. Het OM meldt dat de ouders erg geschokt reageerden toen ze op de hoogte werden gesteld, temeer omdat de man een populaire medewerker was.

In 2010 vond de grootste zedenzaak van de afgelopen jaren plaats. Robert M. pleegde toen ontucht met tientallen kinderen bij crèche Het Hofnarretje in Amsterdam. Deze veelbesproken zaak heeft geleid tot een stortvloed aan protocollen om ontucht zo veel mogelijk te voorkomen. Eén van de maatregelen was een verbod voor medewerkers om alleen te zijn met kinderen. Iets wat in de praktijk niet haalbaar is. Het gebruik van camera’s zou een heleboel op kunnen lossen, al levert een dergelijke maatregel wel een grove schending van de privacy op, voor kinderen en medewerkers.

In 2012 kwam naar buiten dat binnen de katholieke kerk op grote schaal kinderen zijn misbruikt. De katholieke kerk ontkende het misbruik in eerste instantie en was niet erg behulpzaam bij het ophelderen van ontuchtzaken. Wij helpen slachtoffers het seksueel misbruik te bewijzen en aanspraak te maken op een vergoeding van de schade, mede als vorm van erkenning.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.