School negeert GGD Advies
25 juni 2010 

School negeert GGD Advies

De Limburger | Een groep van 45 leerlingen en twee leerkrachten van openbare basisschool De Brink in Roermond is acht maanden lang blootgesteld aan veel te hoge CO2-waarden door gebrekkige ventilatie in het bijgebouw waarin zij les hadden. Die waarden overstegen drie keer de toegestane norm. Dat blijkt uit een rapportage van de GGD Noord-Limburg die in opdracht van de Rijksoverheid is gemaakt en in het bezit is van deze krant.

Het Rijk brengt sinds 2008 in kaart of scholen een gezond leefklimaat hebben. Te hoge CO2-waarden leiden tot aandoeningen aan de luchtwegen en concentratie- en prestatieverlies bij leerlingen. Genoemde rapportage was in april 2009 al bekend bij de school, de onderwijskoepel Swalm en Roer waar De Brink onder valt, de medezeggenschapsraad van de school en de gemeente Roermond. Toch duurde het volgens Femke Jansen van de Oudervereniging van De Brink tot in december van 2009 voordat de leerlingen vanuit de noodlokalen aan de Florasingel waren verhuisd naar het hoofdgebouw van de school aan het Smedenerf.
Funs Uiting van scholenkoepel Swalm en Roer stelt dat ‘acht maanden te lang is’, maar zegt ook dat hem vanuit de schoolleiding geen geluiden hebben bereikt dat de toestand ‘onhoudbaar’ zou zijn.

Ouders van basisschool De Brink zijn bezig met juridische stappen tegen de school. De Brink heeft acht maanden gewacht met het verplaatsen van kinderen die in een slecht leefklimaat les kregen.

De leiding van de openbare basisschool in de Roermondse wijk Hoogvonderen en het overkoepelende bestuur Swalm en Roer hebben in april 2009 een rapport gekregen van de GGD Limburg-Noord waarin staat dat in een bijgebouw van de school drie keer de toegestane CO2-waarde is gemeten. In de twee klaslokalen in het gebouw aan de Florasingel zouden volgens de GGD maar vier kinderen tegelijk les mogen hebben vanwege de gebrekkige ventilatie aldaar. In de praktijk zaten daar 23 kinderen per lokaal. Pas eind december 2009 zijn de kinderen overgeplaatst naar het hoofdgebouw van de school aan het Smedenerf.
Te hoge CO2-waarden leiden tot hoofdpijn, aandoeningen aan de luchtwegen en concentratie- en prestatieverlies. Zeker een ouderpaar wijt het blijven zitten van een dochter aan het leefklimaat in de klas.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.