Schadevergoeding voor gewond winkelpersoneel
03 september 2012 
in Blog

Schadevergoeding voor gewond winkelpersoneel

Maandag 3 september 2012. Lakse winkelier aansprakelijk bij overval meldt RTL nieuws vanmorgen. Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een soortgelijk bericht, zie de Twitter berichten hiernaast. Het gaat om een cliente van ons kantoor, die slachtoffer is geworden van een overval in Utrecht. Zij stond alleen in de winkel. Zij is gestoken met een mes en sindsdien arbeidsongeschikt voor haar werk. De werkgever is aansprakelijk gesteld voor haar schade en de verzekeraar van deze winkelier heeft de aansprakelijkheid erkend. Dit is bijzonder, alleen al omdat er maar weinig rechtspraak is over dit soort zaken.

De aansprakelijkstelling was gebaseerd op het juridische standpunt dat haar werkgever onvoldoende aan zorgplicht had voldaan.

In de Arbocatalogus is bepaald dat de werkgever een beleid moet voeren met betrekking tot het beschermen van de werknemers tegen agressie en geweld. Zo wordt in de Abocatalogus aangegeven dat de risico’s in kaart gebracht moeten worden met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie. Er wordt geadviseerd om agressie en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld afspraken op papier zetten (huisregels, huishoudelijk reglement) en door te zorgen voor een veilige inrichting en technische hulpmiddelen. Vervolgens wordt geadviseerd door risico’s op agressie en geweld zoveel mogelijk te beperken, door te zorgen voor voorlichting, training, opvang en nazorg. Tot slot wordt geadviseerd maatregelen te treffen om agressie-incidenten te registeren en te melden en lering te trekken uit incidenten en ervaringen en de maatregelen daar vervolgens op aan te passen. Uit niets bleek dat de winkelier dergelijke maatregelen heeft getroffen.

Er bleken meerdere incidenten geweest. Dat vereist het nemen van maatregelen.

Daarnaast zal een werkgever zijn werknemers moeten instrueren en/of trainen hoe zij moeten handelen in geval van een overval. Uit de instructieplicht vloeit voort dat de werkgever gehouden is ook toe te zien op de naleving van zijn instructies. Een werkgever kan een alarmknop plaatsen, maar dan dient wel te worden uitgelegd hoe deze werkt.

Het is gebruikelijk om in een winkel met twee personeelsleden te staan. Dat maakt een werknemer minder kwetsbaar. Er was in dit geval geen cameratoezicht om overvallers af te schrikken. Een werkgever dient na een overval dan wel mishandeling voldoende nazorg moet te bieden aan de werknemer. Deze zorgplicht valt onder meer te baseren op de Arbowet.

Dankzij het doorzettingsvermogen van onze cliente en onze kennis en ervaring heeft zij dit resultaat bereikt. Liever had zij gehad dat haar deze ervaring bespaard was gebleven. Nu maar hopen dat deze zaak ertoe leidt dat werkgevers beter op de veiligheid van hun personeel gaan letten.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.