Schadelijke stof GenX in drinkwater
21 juli 2017 
in 2017

Schadelijke stof GenX in drinkwater

De chemische stof GenX zit op meerdere plaatsen in Zuid-Holland in het kraanwater. Zo meldt het AD dat in deze provincie op verschillende plekken het drinkwater heeft laten onderzoeken. Experts en drinkwaterbedrijven zeggen dat het niet om schadelijke hoeveelheden gaat. Het zou gaan om enkele nanogrammen waardoor het schadelijke effect niet direct optreedt.

Het staat vast dat de stof GenX schadelijke effecten meebrengt. Zo is het kankerverwekkend en tast het de lever aan. Ook heeft blootstelling aan de chemische stof gevolgen voor de vruchtbaarheid. De effecten voor de vruchtbaarheid zijn wel minder schadelijk dan de stof PFOA, de voorloper van GenX. Chemiebedrijf Chemours gebruikte de PFOA-methode om plastics te maken. Sinds 2012 gebruikt het bedrijf de GenX-technologie.

Chemiebedrijven lozen hun afvalstoffen veelal via het oppervlaktewater. Hoewel het mogelijk is om schadelijke stoffen op andere wijze te lozen, zien veel bedrijven dat niet zitten. Zulke systemen kosten veel geld en veel bedrijven vinden zo’n zuiveringssysteem de investering niet waard.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend in hoeverre de stof schadelijk is voor de omwonenden van plaatsen waar de GenX-technologie wordt toegepast. Op basis van emissiegegevens van Chemours stelde het RIVM vast dat de concentratie van de schadelijke stof bij de dichtstbijzijnde woningen beperkt blijft tot 15 nanogram per kubieke meter. Dit is ruim onder de grenswaarde van 73 nanogram die het RIVM voor GenX heeft vastgesteld.

Onlangs kwam aan het licht dat Chemours GenX heeft geloosd zonder gebruik te maken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiermee overtreedt het bedrijf volgens demissionair minister Melanie Schultz de watervergunning. Hoewel het niet gaat om gevaarlijke hoeveelheden zijn sommige wetenschappers toch verbaasd dat het stofje wel in ons drinkwater mag zitten. Zo zou niet volledig duidelijk zijn wat de effecten van GenX op de korte en lange termijn zijn. Minister Schultz wil een eind maken aan deze onduidelijkheid. Daarom wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar de stof GenX. De resultaten worden spoedig verwacht.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.