Resultaten: Oud-militair krijgt € 530.000 aan schadevergoeding na uitzending
22 juni 2017 
in 2017

Resultaten: Oud-militair krijgt € 530.000 aan schadevergoeding na uitzending

In onze vaste rubriek ‘resultaten’ publiceren wij regelmatig door onze advocaten behaalde resultaten. Dit om u een beeld te geven van onze veelzijdige praktijk. Vandaag het resultaat in de zaak van een letselschadeslachtoffer die post-traumatische klachten kreeg na een uitzending als militair.  

In deze zaak heeft SAP Letselschade Advocaten een oud-militair bijgestaan die in de jaren ’80 is uitgezonden naar Libanon. Enige tijd na zijn uitzending is deze oud-militair, door wat hij heeft gezien en heeft meegemaakt tijdens zijn uitzending, post-traumatische klachten gaan ervaren. Deze klachten zijn zo heftig dat deze onder andere hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid van deze cliënt, in wiens leven de klachten nog steeds een grote rol spelen. Met de aansprakelijke verzekeraar is afgesproken dat een totale schadevergoeding van € 530.000,00 aan het slachtoffer zal worden uitbetaald.

Ons kantoor staat verschillende (oud-)militairen bij die met (psychische) klachten te maken hebben gekregen in de periode nadat zij als militair werkzaam zijn geweest. De gebeurtenissen die deze klachten hebben veroorzaakt hebben zich soms tientallen jaren geleden afgespeeld, maar deze klachten openbaren zich niet altijd direct of de cliënt maakt soms pas een lange tijd melding van de klachten. Een aantal letselschadezaken loopt daarom nog steeds, soms tientallen jaren nadat de militair in dienst is geweest.

Vorig jaar heeft het ministerie van Defensie besloten om ‘schoon schip’ te maken. Het ministerie doet dit door met oud-militairen die kampen met (psychische) klachten als gevolg van hun werk naar een oplossing te zoeken in de vorm van een schadevergoeding, zodat hun schade sneller afgewikkeld kan worden en zij niet in ellenlange juridische procedures terechtkomen.

Het is bij het zoeken naar een oplossing in de vorm van een schadevergoeding van belang dat de militair kan aantonen dat hij daadwerkelijk klachten heeft opgelopen (zoals bijvoorbeeld een post-traumatische stress stoornis, ofwel PTSS) tijdens zijn of haar werkzaamheden bij Defensie. Vervolgens zal Defensie moeten aantonen dat zij haar zorgplicht als werkgever is nagekomen. Wanneer Defensie dit niet kan bewijzen, dan is zij in beginsel aansprakelijk voor de schade van de (ex-)werknemer en vanaf dat moment kan worden overgegaan tot de berekening van de schade.

Bij de berekening van de schade wordt een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke situatie waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de hypothetische situatie waarin deze gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Wat is de situatie van cliënt nu en hoe zou het leven van cliënt eruit hebben gezien als hij niet uitgezonden zou zijn geweest of tijdens de uitzending geen traumatische gebeurtenissen waren voorgevallen? Zeker in het geval van een schade waarvan de oorzaak ligt in een gebeurtenis die zo lang geleden is, vergt het veel deskundigheid om de schade te berekenen. Daarom wordt in dat soort gevallen vrijwel altijd een rekenkundige ingeschakeld. Bij SAP Letselschade zijn intern een aantal rekenkundigen werkzaam, maar er kan ook voor worden gekozen om gezamenlijk een externe rekenkundige in te schakelen om de schade te berekenen. Aan de hand van deze berekeningen worden vervolgens afspraken gemaakt over de uit te keren schadevergoeding.

SAP Letselschade Advocaten staat tot uw dienst wanneer u (psychische) klachten heeft opgelopen tijdens uw werk als militair of in de uitoefening van een ander beroep.

Klik hier voor voorbeelden van behaalde resultaten

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.