Rb. Utrecht - 5 september 2012 (0%)
11 mei 2015 

Rb. Utrecht - 5 september 2012 (0%)

Aanrijding tussen een fietser (S) en een stadsbus (A). S verleende op het kruispunt geen voorrang aan de voor hem van rechts komende stadsbus. A heeft onvoldoende geanticipeerd op de verkeersfouten van andere verkeersdeelnemers bij het naderen van de kruising. S liep letsel op: schedelbasisfractuur, epiduraal hematoom, oogspierparese, verminderd reukvermogen, dijbeenfractuur met operatie en sleutelbeenfractuur. Als gevolg van het letsel heeft S een conversiestoornis opgelopen. De rechter stelt in eerste instantie een causale verdeling van 70% (S) – 30% (A) vast, maar moet deze aanpassen vanwege de 50%-regel.

Causale afweging:
40% (S) – 60% (A) omdat A hiertoe in het buitengerechtelijke traject steedse bereid was.


Wegingsfactoren:
Rechtbank ziet geen aanleiding voor een billijkheidscorrectie in het voordeel van S.

Hoogte b.c.
0%

Vergoedingsplicht na b.c.
40% (S) – 60% (A)

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.