PIP implantaten | Franse rechtbank veroordeelt TÜV tot het betalen van een hogere schadevergoeding
21 januari 2022 

PIP implantaten | Franse rechtbank veroordeelt TÜV tot het betalen van een hogere schadevergoeding

Op 13 januari 2022 heeft de Franse rechtbank van Toulon uitspraak gedaan in een procedure die in 2018 namens 1.600 slachtoffers tegen het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rheinland werd gestart. In lijn met eerdere uitspraken acht de rechtbank het keuringsbedrijf ook ditmaal aansprakelijk voor de schade als gevolg van de PIP implantaten.

Het hof van Parijs oordeelde in mei 2021 in een eerder gestarte procedure al dat TÜV Rheinland aansprakelijk is voor de schade die vrouwen wereldwijd lijden. Dat de rechtbank van Toulon (opnieuw) tot eenzelfde oordeel zou komen, werd dan ook wel verwacht. Anders dan in eerdere procedures is TÜV Rheinland ditmaal echter veroordeeld tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 5.000 per slachtoffer. Dit is meer dan de € 3.000 die in voorgaande procedures aan slachtoffers is toegekend. In zijn beslissing van 13 januari 2022 oordeelde de Franse rechtbank verder dat de schade van de groep vrouwen nader zal moeten worden onderzocht door een deskundige. De kosten voor dit deskundigenonderzoek zijn bepaald op € 2.000 en dienen met het toegekende voorschot te worden voldaan. Bij het deskundigenonderzoek wordt per slachtoffer beoordeeld, hoe hoog de schadevergoeding is die TÜV Rheinland uiteindelijk aan het betreffende slachtoffer dient te betalen.

Doordat TÜV Rheinland in de periode tussen 2001 en 2010 zijn controleverplichtingen niet goed heeft uitgevoerd bij het keuren van de implantaten van Poly Implant Prothèse (PIP), zijn er borstimplantaten met een industriële siliconengel op de markt gekomen. Ook scheurden de implantaten tot zes keer sneller dan normale borstimplantaten. Veel vrouwen kregen hierdoor al snel last van gezondheidsklachten. De uitspraak van de Franse rechter in Toulon is dan ook positief voor de 1.600 slachtoffers die in 2018 een vordering hebben ingediend.

SAP Letselschade Advocaten is al sinds 2018 in deze zogenaamde ‘TÜV 4- procedure’ betrokken en staat daarin 14 Nederlandse vrouwen bij. Daarmee staat SAP Letselschade Advocaten in totaal 200 Nederlandse vrouwen bij in procedures tegen TÜV Rheinland. Momenteel wordt door SAP Letselschade Advocaten geen nieuwe procedure wegens PIP-implantaten gestart.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.