Persbericht: Zembla; zaak 8-jarige Victor
13 oktober 2016 

Persbericht: Zembla; zaak 8-jarige Victor

Gisteravond schonk Zembla in haar uitzending aandacht aan de 8-jarige Victor, en het conflict dat bij zijn behandeling ontstond tussen de ouders van het jongetje en het UMC Groningen. SAP Advocaten behartigt de belangen van de ouders van Victor in een aansprakelijkheidszaak tegen voornoemd ziekenhuis.

Waar gaat het over?

Victor is sinds zijn geboorte lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Eind 2015 belandt hij met ernstige benauwdheidsklachten op de Intensive Care van het UMCG. De situatie van Victor wordt na verloop van tijd steeds ernstiger: hij krijgt nog amper lucht en volgens de KNO-arts en de anesthesist zou een tracheostoma (een buisje in zijn luchtpijp) de enige oplossing voor de benauwdheidsklachten zijn. Ook de ouders van Victor willen dat een tracheostoma wordt geplaatst, nu andere behandelingen tot die tijd niet tot (enige) verbetering hebben geleid.  Toch besluit het UMCG niet tot een dergelijke operatie over te gaan, omdat zo’n buisje “geen brug naar herstel zal zijn”.

Victor wordt alsmaar zieker en zijn ouders vrezen het ergste. Omdat de ouders van Victor en het UMCG het niet eens worden over de wijze van behandeling, wensen zij overdracht naar een ander ziekenhuis. Ook overdracht wordt door het UMCG echter tegengewerkt, waardoor Victor’s ouders zich genoodzaakt zien uit te wijken naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika waar zij Victor wel willen opereren.

Op het moment dat Victor in het buitenland arriveert is zijn situatie kritiek. Hij krijgt kort na aankomst een tracheostoma en knapt uiteindelijk volledig op.

Juridisch

De ouders van Victor zijn van mening dat het UMCG tekort is geschoten in de behandelingsovereenkomst omdat:

  • Er een onjuiste diagnose is gesteld op basis waarvan er een tunnelvisie is ontwikkeld en een onjuiste behandeling is ingesteld;
  • Het UMCG ondanks advies van haar eigen KNO-arts en anesthesist, én de wens van de ouders van Victor, weigert om van de door hun ingezette behandelroute af te wijken;
  • Het UMCG onvoldoende medewerking heeft verleend om het overplaatsen van Victor naar een ander ziekenhuis mogelijk te maken;

Ook met de wetenschap van nu is het UMCG niet bereid om te erkennen dat de ingezette handelwijze onjuist is geweest. De ouders van Victor blijven hopen op erkenning van de gemaakte fouten, waarmee kan worden voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. Hiernaast wensen zij enkel nog vergoeding van de door hun gemaakte kosten waarmee de behandeling van Victor in Zuid-Afrika kon worden gerealiseerd.

Welke stappen de ouders zullen ondernemen

De ouders van Victor hebben het ziekenhuis aansprakelijk gesteld, welke aansprakelijkheid door het UMCG reeds is afgewezen. Victor’s ouders zullen mede aan de hand van de uitzending van Zembla de discussie over de juridische aansprakelijkheid weer oppakken. Voorts hopen zij dat naar aanleiding van de uitzending de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit eigen beweging nader onderzoek zal doen naar deze kwestie. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen de ouders van Victor zelf melding maken bij de IGZ.

Klik hier om de uitzending van Zembla terug te kijken.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.