Milieudefensie eist maatregelen tegen luchtverontreiniging
29 augustus 2017 
in 2017

Milieudefensie eist maatregelen tegen luchtverontreiniging

In de regio Rotterdam blijft stankcode 1 voorlopig nog van kracht. Dat maakte DCMR, de milieudienst van de regio Rijnmond gisteren bekend. Oorzaak hiervan is het stabiele weer waardoor de stank niet weg waait en overlast blijft veroorzaken.

Helaas hoort luchtverontreiniging  er min of meer bij als je in de regio Rijnmond woont. Milieudefensie vindt dat dit niet langer kan.Op 7 september maakt de kortgedingrechter van Den Haag bekend of de Nederlandse Staat meer maatregelen moet nemen tegen de luchtverontreiniging in Nederland. Zo werd vorige week woensdag namelijk geëist door Milieudefensie om luchtvervuiling zo veel mogelijk te verminderen.

Volgens advocaat Phon van den Biesen van Milieudefensie overlijden jaarlijks tienduizenden Nederlanders als gevolg van blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide. Zeker mensen in de Randstad zijn kwetsbaar voor deze schadelijke stoffen. Volgens Milieudefensie voldoet Nederland niet aan de Europese normen. Zo staan de drie grootste Nederlandse steden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam in de top 12 van meest vervuilde steden in Europa.

Fijnstof ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De grote vervuilers zijn auto’s, industrie- en veebedrijven. Ook stikstofdioxide komt hiervandaan. Van deze stoffen is al enkele jaren bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral mensen die aan drukke wegen wonen hebben aantoonbaar meer gezondheidsklachten.

De landsadvocaat stelde dat de lucht in Nederland de laatste 40 jaren aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast weerlegde hij het standpunt van Milieudefensie dat de Nederlandse Staat te weinig doet om de luchtvervuiling tegen te gaan. De landsadvocaat erkende dat er zeker nog winst te boeken valt maar dat het de goede kant opgaat. Bovendien hebben oplossingen tijd nodig. Een drukke weg of een vervuilend bedrijf kan niet van de ene op de andere dag worden gesloten.

In 2015 speelde in Nederland een vergelijkbare zaak. Urgenda was toen de organisatie die bij de rechter afdwong dat de Nederlandse Staat meer maatregelen moet nemen tegen de uitstoot van broeikasgas. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor Milieudefensie gunstig te noemen, temeer omdat zij zich, in tegenstelling tot Urgenda, beroepen op harde EU-normen waar Nederland zich aan moet houden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.