De meerwaarde van een Wob-verzoek in letselschadezaken
07 april 2017 
in 2017

De meerwaarde van een Wob-verzoek in letselschadezaken

Begin deze week kopten diverse nieuwssites over het tweede Wob-verzoek dat Rutte gedeeltelijk opnieuw moet beoordelen. RTL Nieuws diende dit verzoek in om een aantal verslagen van de ministerraad met betrekking tot de afhandeling van de MH17-ramp, evenals een gespreksverslag van een gesprek dat Rutte heeft gevoerd met onderzoekers van de Universiteit Twente over deze ramp openbaar te maken. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde afgelopen maandag dat de minister-president voor een aantal van deze stukken nader moet motiveren waarom openbaarmaking volgens hem niet zou kunnen. Wat is een Wob-verzoek en wie kan een dergelijk verzoek indienen?

Wob is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur, een wet waarin geregeld wordt wat de overheid in openbaarheid moet doen en wat niet. Het uitgangspunt van de wet is dat de informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is. Een ieder heeft recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld over hoe de overheid handelt en waarom en hoe een besluit genomen is. In beginsel kan een ieder dan ook een Wob-verzoek indienen. Het verzoek moet wel zien op een bestuursrechtelijke aangelegenheid die betrekking heeft op (uitvoering van) het beleid of de voorbereiding van het beleid van een bestuursorgaan. Geheimhouding is de uitzondering op de regel en moet door het betreffende bestuursorgaan worden gemotiveerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de informatie betrekking heeft op gevoelige persoonsgegevens of het de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.

Regelmatig gebruiken journalisten en anderen deze wet om informatie op te eisen die eerder geweigerd werd. Ook SAP advocaten maakt regelmatig gebruik van de mogelijkheid om via een Wob-verzoek informatie in te winnen. Zo werd een Wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Defensie om erachter te komen sinds wanneer met Chroom 6-verf werd gewerkt en werd de Gemeente Haaksbergen verzocht inlichtingen te verstrekken over het evenement waarbij een monstertruck op het publiek inreed. Ook bij verkeersongevallen kan het handig zijn bij de gemeente informatie op te vragen, bijvoorbeeld als een ongeval ontstaat door een slecht onderhouden weg of straat.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.