Een medische expertise? Zo werkt het!
23 december 2020 
in 2020

Een medische expertise? Zo werkt het!

Je kan het je nog goed herinneren, de dag waarop je een ongeval kreeg. Inmiddels is het ongeval alweer een tijd geleden en de medische adviseurs – die van jouw advocaat en die van de verzekeraar – zijn het met elkaar eens dat er een zogenaamde medische eindtoestand is bereikt. Dat wil zeggen; er worden in jouw medische toestand ten gevolge van het ongeval, geen verbeteringen of verslechteringen meer verwacht. Meestal is de medische eindtoestand bereikt zo’n twee jaar ná het ongeval.

Wanneer een medische eindtoestand is bereikt, is het belangrijk dat in kaart wordt gebracht wat de gevolgen zijn van de ten gevolge van het ongeval nog resterende klachten en beperkingen de klachten, en wat dit eventueel voor de toekomst uit medisch oogpunt voor jou kan betekenen. Om dit in kaart te brengen, schakelen de medische adviseurs van partijen in gezamenlijk overleg een onafhankelijk medisch deskundige in. Welke deskundige de expertise gaat verrichten is afhankelijk van het opgelopen letsel. Dit kan bijvoorbeeld een orthopeed, neuroloog of een oogarts zijn.

Hoe verloopt een medische expertise?

Je wordt opgeroepen om op een bepaalde data bij de medisch deskundige te komen. Voorafgaand aan de medische expertise wordt er een lijst met vragen naar de deskundige gestuurd. Deze vragen worden meestal opgesteld aan de hand van de zogeheten IWMD-vraagstelling en zullen centraal staan tijdens de medische expertise. Het onderzoek geeft inzicht in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventuele blijvende gevolgen van het ongeval. Naast deze vragenlijst, zal ook alle medische informatie die bij de medisch adviseurs bekend is, naar de deskundige toegestuurd worden. De medisch deskundige leest ter voorbereiding van de expertise, zich goed in, in jouw dossier.

Op de dag van de medische expertise zal de deskundige je veel vragen stellen en mogelijk ook (lichamelijk) onderzoeken en indien nodig worden er scans of röntgenfoto’s gemaakt. Aan de hand van de eerder verkregen informatie in combinatie met het onderzoek van de deskundige, zal er een conceptversie van het expertiserapport worden opgesteld. Dit conceptrapport wordt eerst alleen naar jou gestuurd. Dit heeft te maken met het blokkerings- en correctierecht.

Blokkerings- en correctierecht

Als je gebruik maakt van het blokkeringsrecht, wil dat zeggen dat je het rapport blokkeert. Het rapport mag dan niet aan de medische adviseurs worden toegezonden. In de praktijk wordt er weinig gebruikt gemaakt van het blokkeringsrecht.

Naast het blokkeringsrecht kun je gebruik maken van het correctierecht, dit correctierecht geldt alleen voor feitelijke onjuistheden zoals bijvoorbeeld een verkeerde vermelding van je woonplaats of aan welke zijde van je lichaam de pijn zich bevindt. Je mag geen wijzigingen doorgeven ten aanzien van de conclusies van de medisch deskundige.

Als de eventuele feitelijke wijzigingen verwerkt zijn, wordt het expertiserapport in concept naar beide medische adviseurs toegestuurd. Vervolgens mogen de medische adviseurs nog vragen stellen aan de medisch deskundige. De deskundige verwerkt de vragen en zijn reactie hierop, in de definitieve rapportage. De medische adviseurs zullen aan de hand van de rapportage hun opdrachtgevers (dus enerzijds jouw advocaat en anderzijds de verzekeraar) adviseren, waarna partijen jouw schade verder in kaart kunnen gaan brengen.

Een goede voorbereiding

Bereid het gesprek met de medisch deskundige goed voor en zet eventuele vragen op papier. Tijdens de medische expertise is er namelijk vaak ruimte om ook (een paar van je eigen) vragen te stellen of om een klein advies in te winnen voor bijvoorbeeld een behandeling waaraan je nog niet had gedacht. Maak hier als je wil, dan ook gebruik van.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.