Letsel na ongeval met trampoline
24 augustus 2022 

Letsel na ongeval met trampoline

Uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL blijkt dat het aantal mensen met ernstig letsel na een ongeval met een trampoline, in de afgelopen tien jaar fors is gestegen. Jaarlijks melden zich duizenden mensen op de eerste hulp na een val van een trampoline. In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen met ernstig letsel met 36% gestegen. In 2013 melden zich 6.600 slachtoffers, waarvan 3.400 met ernstig letsel (51%). Dit aantal steeg in 2021 tot 4.300 mensen met ernstig letsel, van de in totaal 6.700 slachtoffers (64%).

Maar niet alleen in de (achter)tuin gebeuren met enige regelmaat ongelukken met trampolines. Zo zijn trampolineparken enorm populair en wordt de trampoline ook graag tijdens de gymles gebruikt. Stel er gebeurt een ongeval tijdens een bezoek aan een trampolinepark, is dan bijvoorbeeld de exploitant aansprakelijk te stellen? Je leest er in deze uitspraak van de rechtbank Noord-Holland meer over.

Waar ging het om in deze zaak?

Op 2 maart 2018 bracht het slachtoffer samen met een vriendin een bezoek aan een indoor trampolinepark. Bij haar eerste sprong van het toestel is bezoekster op haar benen terecht gekomen in een met lucht gevulde landingszak, de zogenaamde BigAirBag. Door deze sprong liep zij letsel op aan haar linkerbeen; een onderbeenfractuur. Zij wil dat de schade die zij opliep als gevolg van het ongeval wordt vergoedt.

Tevens maakt de moeder van de bezoekster een melding van het ongeval bij de NVWA. Naar aanleiding van deze melding heeft een inspecteur nog in dezelfde maand een controle ingesteld en een ongevalsonderzoek verricht.

De beoordeling

De rechtbank oordeelt na bestudering van de zaak dat het indoor trampolinepark een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd door bij het springtoestel onvoldoende veiligheidsmaatregelen te treffen (een onrechtmatige gedraging). De rechtbank gaat daarbij uit van het proces-verbaal van bevindingen van de inspecteur van de NVWA. De inspecteur heeft – net als de bezoekster en haar vriendin verklaard dat er geen gebruiksinstructies en/of pictogrammen aanwezig waren bij de BigAirBag.

Een waarschuwingsbord over de wijze van landen in de BigAirBag had naar het oordeel van de rechtbank in dit geval - bij afwezigheid van andere gebruiksinstructies - niet mogen ontbreken ter voorkoming van gevaar of letsel. Uit de instructies blijkt namelijk dat het springen in de BigAirBag niet zonder gevaar is, als niet op de juiste wijze gesprongen wordt. De rechtbank geeft dan ook aan dat een ongeval zoals bezoekster heeft meegemaakt, zeker geen uitzondering is.

Oorzaak-gevolg

Daarmee is echter nog niet gesteld dat het indoor trampolinepark aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van het ongeval. Naast de onrechtmatige gedraging moet er namelijk ook sprake zijn van een causaal verband; een zogenaamde ‘oorzaak-gevolg’-relatie. Als gekeken wordt naar deze zaak betekent dat dat de door bezoekster geleden schade het gevolg moet zijn geweest van het onvoldoende treffen van voorzorgsmaatregelen door het indoor trampolinepark. Naar het oordeel van de rechter is dit niet het geval, nu bezoekster over haar sprong tegenover de inspecteur van de NVWA onder meer het volgende verklaard:

“Wij waren niet de enige en ik zag dat andere van een soort muurtje op een grote zwarte airbag sprongen. Ik ben er heen gelopen, opgeklommen en eraf gesprongen. Het was mijn bedoeling om op mijn kont te landen maar ik ben met gestrekte benen op de air bag terecht gekomen.”

Uit de verklaring blijkt dat het bezoekster haar bedoeling was om op haar kont te landen, omdat anderen voor haar ook op die manier van de verhoging af sprongen. Bezoekster sprong echter met haar benen gestrekt naar beneden. Het aanwezig zijn van een instructie of waarschuwingsbord zou naar oordeel van de rechtbank in dit geval geen verschil hebben gemaakt. Het was namelijk de bedoeling van bezoekster om op haar kont te landen.

Dat zij anders is gesprongen en terechtgekomen is ongelukkig. Maar dat is ook precies wat het is: een ongeluk, zoals iedereeen kan overkomen. Hierdoor ontbreekt het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en het opgelopen letsel.

De uitspraak

Het is niet zo dat bij een ongeval het slachtoffer de schade altijd op een ander kan verhalen. De rechtbank is op grond van bovenstaande informatie van oordeel dat de oorzaak van het opgelopen letsel niet het gevolg is van het ontbreken van instructieborden of -filmpjes bij het toestel de BigAirBag. De rechtbank oordeelt dan ook dat het indoor trampolinepark niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van bezoekster en wijst de vorderingen af.

Verder lezen?

Op rechtspraak.nl is de gehele uitspraak van rechtbank Noord-Holland te lezen. Ben je benieuwd hoe het zit met de aansprakelijkheid bij valpartijen op of van speeltoestellen, lees dan de blog van SAP-advocaat Michelle Kootkar.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.