KLM erkent giftige stoffen in vliegtuig; wat is TCP?
26 augustus 2013 

KLM erkent giftige stoffen in vliegtuig; wat is TCP?

26 september 2013. Hieronder de uitspraak in kort geding van de zieke piloot:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:5980

De KLM erkent dat er giftige stoffen in de cabinelucht zitten, maar die zouden er te weinig zijn om ziek van te worden. De KLM moet als goed werkgever nu een onderzoek instellen.

Eerst zat KLM nog in de ontkennende fase, maar nu geeft zij toe dat TCP in de lucht zit. Wat TCP is en doet staat hieronder.  Niet alleen de cabin crew ademt dit in, maar ook alle passagiers. Er zou een verbod moeten komen op de aanwezigheid van deze giftige stoffen. Kijk ook naar www.aerotoxic.org.

 

 

28 augustus 2013. Eerder besteedden wij al aandacht aan dit onderwerp op onze website, maar nu moet een zieke KLM piloot wel naar de rechter om doorbetaling van zijn salaris te vorderen.

De piloot heeft gezondheidsklachten door blootstelling aan TCP, een giftige stof die in smeermiddelen van motoren zit. Deze stof kan in het vliegtuig terecht komen en wordt dan ingeademd door alle inzittenden. De stof kan herkend worden door een “natte sokkenlucht”. Grote hoeveelheden kunnen vrijkomen door een “fume event”. De heer Michel Mulder heeft methoden ontwikkeld om TCP aan te tonen in kleding en bloed en zieke crewmembers te ontgiften. Veel zieke werknemers in de luchtvaart durven echter hun werkgever niet aan te spreken op haar verantwoordelijkheid en voor de schade uit loyaliteit.

Werkgevers moeten door middel van een arbobeleid zorgen voor de gezondheid en veiligheid niet alleen van haar werknemers maar ook van derden, waaronder passagiers.

Wat is de geschiedenis van TCP?

1930-1940: Men ontdekte de giftigheid van TCP/ TOCP.

1940-1950: De olie die tot op heden voor vliegtuigmotoren wordt gebruikt, werd ontwikkeld.

1950-1960: In 1954 stelde de United States Air Force (USAF) vast dat bleed air, dat besmet is door oliën die gebruikt worden voor vliegtuigmotoren, giftig is. In 1956 werd erkend dat olielekkageproblemen zorgen voor fume events.

1970-1980: In 1977 werden voor het eerst de effecten van een fume event goed gedocumenteerd. In deze zaak ging het om een piloot van een C-130 Hercules die arbeidsongeschikt werd na het inademen van verontreinigde cabinelucht.

1990-2000: De kennis over de effecten van TCP op de gezondheid en de problemen op het gebied van luchtvaartveiligheid, nemen toe. Zo wordt in 1999 de term Aerotoxic syndrome geïntroduceerd door dr. Harry Hoffman, professor Crhis Winder en Jean Christophe Balouet, PhD.

2000-2010: In verschillende rapporten wordt het probleem bevestigd. Ook het feit dat veel fume events niet gerapporteerd worden, wordt erkend. In 2007 rapporteert Boeing in haar synthetic jet oil material safety data sheet for MIL-PRF-23699 onder meer dat de olie geclassificeerd is als gevaarlijk en dat het irritatie aan huid aan ogen en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. In 2008 is er een gids voor zorgverleners (in de vs) gepubliceerd om te voorzien in de onwetendheid van zorgverleners over hoe om te gaan met blootstelling van vliegtuigpersoneel en – passagiers aan verontreinigde cabinelucht. In 2009 is een “Material Safety Data Sheet (MSDS)” uitgebracht waarop wordt gewaarschuwd voor olie die gebruikt wordt voor vliegtuigmotoren: “Product may decompose at elevated temperatures.. and give off irritating and/ or harmful (carbon monoxide) gases/vapours/fumes”.

Vrolijk wordt je er niet van, maar het is in ieders belang dat de blootstelling aan giftige stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt. Te land, ter zee en in de lucht.

 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.